Bertel De Groote

Bertel De Groote behaalde in 2003 het doctoraat in de rechten met een proefschrift over informatietechnologie en IPR. Hij is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent (Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën) en verzorgt er onder meer de opleidingsonderdelen “inleiding tot het recht”, “privaatrecht” en “onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen” in de opleidingen “handelswetenschappen” en “bestuurskunde en publiek management”. Hij is coördinator van de opleiding “handelswetenschappen”. Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Onderzoeksmatig is hij vooral geïnteresseerd in privaatrecht (o.a. bescherming van consumenten en IPR). Hij verzorgt in het bijzonder spreekbeurten en publiceert over “collectieve schuldenregeling”.