Bernard Tilleman

Bernard Tilleman (°1965) is gewoon hoogleraar aan de KULeuven. Hij is directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek, co-directeur van het Instituut voor Contractenrecht en prodecaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid (2020-...). Hij is daarnaast voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, lid van de Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie en van één van de examencommissies van het ITAA.
Voorheen was hij voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven (2012-2020).
Hij studeerde rechten te Leuven (magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990)). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het NFWO behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.
Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campi Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge (1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003)) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).
Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht.