Bart Spriet

Bart Spriet startte in 1986 als advocaat aan de balie van Turnhout en legt zich uitsluitend toe op het strafrecht.

Hij is professor aan de KULeuven, waar hij algemeen strafrecht, bijzonder strafrecht en verkeers- en lokaal strafrecht doceert. Hij is lid van de hoofdredactie van het wetboek strafrecht geannoteerd, het wetboek verkeersrecht geannoteerd en het wetboek wet en duiding, fiscale procedure en fiscaal strafrecht. Daarnaast is hij auteur van verschillende publicaties in het strafrecht en strafprocesrecht en is regelmatig spreker op studiedagen.

Opleiding
Bart Spriet behaalde in 1984 zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de KULeuven, in 1985 een bijzonder licentiaat in strafrecht aan de Université de Paris II, en in 1993 zijn doctoraat aan de KULeuven op een proefschrift over het Belgisch en Europees transportstrafrecht.