Bart De Moor

Bart De Moor is vennoot in onze praktijkgroep geschillenbeslechting en in de herstructurerings- en insolventiepraktijk.
Hij staat cliënten bij en adviseert hen over geschillen en alternatieve geschillenbeslechting, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht en zekerheden, of het nu gaat om complexe internationale of lokale aangelegenheden. Veel van zijn werk draait om vennootschapsgeschillen zoals aandeelhouders- en bestuurdersgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid en insolventiegeschillen. Tevens adviseert hij cliënten over reorganisatie en insolventie en wordt hij regelmatig door de rechter aangesteld als gerechtsmandataris.
Bart is een bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie sinds 2007. Hij is gerechtsmandataris bij de Ondernemingsrechtbank te Brussel en legt zich toe op vennootschaps -en aandeelhoudersgeschillen.
Bart is lector aan de Rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) en auteur van tal van boeken en artikels die uitgebreid gepubliceerd zijn in juridische tijdschriften. Hij is lid van het redactiecomité van het tijdschrift DAOR (Droit des Affaires-OndernemingsRecht), lid van INSOL Europe en INSOL World en is lid en medevoorzitter van het Reorganisation and Workouts Subcommittee van de afdeling Insolvency van de International Bar Association (IBA).

Opleiding
Bart De Moor studeerde rechten aan de Université de Namen en de Universiteit van Gent en behaalde een diploma in de rechten in 1986. In 1992 behaalde hij ook een certificaat van een vierjarige cyclus van cursussen over het rechtsstelsel van de Verenigde Staten, uitgereikt door de Universiteit van Georgia en de Brusselse balie. In 1993 behaalde Bart een certificaat “Health Economics” aan de Universiteit van Antwerpen. In 2014 behaalde Bart het certificaat "Einführung in das deutsche Recht" van de Deutscher Anwaltverein (Duitse Orde van Advocaten) en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel.

Toelating
Bart De Moor is sinds 1986 lid van de Brusselse balie.

Affiliaties
Bart De Moor is Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel.
Hij is actief lid van de IBA en van INSOL Europe.
Hij was lid van de Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel van 2007 tot 2010 en voormalig afgevaardigde van de balie van Brussel bij de Algemene Vergadering van de Vlaamse Balies van 2008 tot 2017.

Seminaries van deze spreker

Deontologie en de vertrouwelijkheid van briefwisseling : een blijvende strijd

Opgenomen op 28/02/2022
2u
On demand
Bart De Moor
Meer informatie