Aurélie De Meester

Aurélie vervoegde Linklaters in 2019 als onderdeel van de Brusselse arbeidspraktijk.
Zij adviseert cliënten over een breed scala aan arbeidsrechtelijke aangelegenheden, zoals beëindiging van individuele arbeidsovereenkomsten, medezeggenschapsorganen, zelfstandigen statuut, overgang van onderneming, werknemersgeschillen etc.
In het licht van de Covid-19-crisis heeft Aurélie een bijzondere expertise ontwikkeld op het gebied van gezondheids- en veiligheidsverplichtingen van werkgevers en flexibele werkregelingen.