Astrid Clabots

Meester Astrid Clabots die op dit ogenblik bijna 20 jaar balie-ervaring heeft en zich in de loop der jaren wist te onderscheiden als specialist inzake vastgoedrecht. Hierbij had ze een bijzondere aandacht voor allerhande juridische vraagstukken inzake appartementsrecht.
Ze is spreker op diverse seminaries en oprichtster van Clabots.

Seminaries van deze spreker

Een update van het appartementsrecht aan de hand van rechtspraak

Burgerlijk recht
17/01/2023
Live
Astrid Clabots
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Recente tendensen binnen het appartementsrecht en de procedures binnen de VME

Burgerlijk recht
16/02/2023
Live
Astrid Clabots
12:30 tot 14:30
Meer informatie