Arnout Vaninbroukx

Arnout legt zich toe op fiscaal recht, in het bijzonder op vennootschapsbelasting en btw. Hij adviseert cliënten zowel op nationaal als op internationaal niveau en staat hen tevens bij in fiscale geschillen en procedures.

Relevante ervaring

  • Arnout startte zijn loopbaan bij het kantoor Vandendijk & Partners in 2007. Hij vervoegde CMS in januari 2013.
Opleidingen

  • 2007 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Licentiaat in de rechten)
  • 2007 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
  • 2009 - Solvay Brussels School of Economics and Management (Master in fiscaal recht)

Publicaties

  • "Kan de scheepsagent hoofdelijk worden gehouden tot voldoening van de BTW bij invoer ?", TFR 2012, afl. 419, 369
  • "Hof van Justitie stelt voorwaarden aan hoofdelijke aansprakelijkheid tot voldoening BTW", TFR 2012, afl. 422, 507
  • "Intercalaire interesten zijn begrepen in maatstaf van heffing voor onttrekking gebouw", TFR 2012, afl. 431, 986