Antoine Van Eeckhout

Antoine Van Eeckhout voltooide zijn middelbaar onderwijs aan het Instituut Klein Seminarie te Roeselare in 1980. In juni 1982 behaalde hij het diploma van kandidaat in de Rechten aan de Kulak en in juni 1985 werd hij gediplomeerd als licentiaat in de rechten aan de KUL. Hij is sedert 1985 ingeschreven aan de balie te Kortrijk. Mr. Van Eeckhout behaalde in 2001 met onderscheiding het diploma van master in het ondernemingsrecht aan de UIA.
Hij heeft een jarenlange ervaring en expertise in diverse rechtsgebieden en bekwaamt zich voortdurend in het aansprakelijkheidsrecht (schade en schadeloosstelling, verzekeringen, verkeer), het ondernemingsrecht, het vermogensrecht (vereffening-verdeling na scheiding en overlijden) en het insolventierecht (faillissementen, WCO, vereffening, beslag). Hij wordt regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en vereffenaar.
Mr. Van Eeckhout is sedert 2001 lid van de Raad van de Orde bij de Balie te Kortrijk. Hij was er 8 jaar penningmeester en van 2012 tot 2014 was hij Stafhouder van de balie. Sedert 2012 zetelt hij als afgevaardigde in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Sinds september 2018 neemt hij de functie waar als eerste Stafhouder van de nieuwe gefusioneerde West-Vlaamse Balie.

Algemene rechtsgebieden :
  • Ondernemingsrecht, contractenrecht, vastgoedrecht, vermogensrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, insolventierecht
Bijzondere materies:
  • Uitonverdeeldheidtreding, vereffening-verdeling na scheiding en overlijden, ongevallen, schade-en schadeloosstelling,  faillissementen, vereffeningen, WCO, aannemings- en huurproblematieken