Annette Van Thienen

Annette Van Thienen is licentiaat in de rechten – Master in de rechten – Universiteit Gent 2005 (burgerlijk recht en strafrecht) met grote onderscheiding. Sinds 2005 is ze verbonden aan de balie van Dendermonde en vanaf 2009 praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep vakgroep Burgerlijk recht, sinds 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
Houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken", zoals bedoeld in artikel 425 Sv.
Binnen haar kantoor specialiseert mr. Van Thienen zich tot  familiaal vermogensrecht, personenrecht en aansprakelijkheidsrecht.
Tevens is ze regelmatig spreker op diverse voordrachten en auteur van diverse publicaties waaronder 
  • Recht van terugkoop versus recht van wederinkoop: is de strijd gestreden?", TBBR 2009, 403
  • "Het terugkooprecht: een overzicht van rechtspraak" in G. VERSCHELDEN (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat – Deel 21, Brugge, die Keure, 2012, 159
  •  "Procedurele aspecten van de aangifte, het uitstel en de weigering tot voltrekking van het (schijn)huwelijk", TBBR 2014, 60