Alexander Verschave

Alexander Verschave is advocaat bij Equator Advocaten en verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Hij legt zich in die praktijk voornamelijk toe op het publiek- en administratief recht in de ruime zin van het woord, met daarbij een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerking (PPS) en de daarmee gepaard gaande interferenties met het privaatrecht (o.m. zakenrechtelijke constructies). Hij staat zowel (aanbestedende) overheden als ondernemingen bij in die materies. Alexander Verschave staat ook meerdere lokale besturen bij vragen met betrekking tot het opmaken van politiereglementen en bestuurlijke handhaving in het algemeen. 
 
Daarnaast is hij als navorser verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt.

Alexander Verschave heeft in de voormelde materies meerdere publicaties op zijn naam. 

Seminaries van deze spreker

Naar een duurzame bouwpraktijk: warmtenetten juridisch bekeken

Publiek- en administratief recht
30/03/2023
Live
Alexander Verschave
12:30 tot 14:30
Meer informatie