Burgerlijk recht
31/01/2020
Marco Dubois, Anne-Marie Witters
13:30 tot 17:30
Deerlijk

KENNIS EN TECHNIEKEN VAN DE BEREDENEERDE ONDERHANDELING IN BURGERLIJKE EN COMMERCIELE GESCHILLEN

Een Opleiding verdeelt over 2 namiddagen: vrijdag 30 januari en 7 februari

De beredeneerde onderhandeling is een proces opgebouwd uit verschillende stappen of fasen teneinde tot een integratieve overeenkomst te komen waarbij partijen zich kunnen vinden en waarbij gezocht wordt naar gezamenlijke voordelen door het benutten en creëren van opportuniteiten. 
 
Het beredeneerd onderhandelen steunt op vier pijlers die reeds werden vastgelegd door de professoren Ury en Fisher van de Universiteit van Harvard:
 
Ø  De personen scheiden van het probleem
Ø  De belangen zoeken achter de standpunten
Ø  Opties bedenken in functie van een gezamenlijk voordeel
Ø  Onderhandelen op basis van objectieve criteria
 
Hiervoor dient de onderhandelaar opgeleid te zijn in integratieve en distributieve onderhandelingstechnieken. 
 
Om op een efficiënte wijze de menselijke aspecten van de onderhandeling in goede banen te kunnen leiden zal de onderhandelaar eveneens bekwaamheden ontwikkelen teneinde :
 
Ø  de verbale en non verbale communicatie te beheersen, wat hem/haar toelaat duidelijke boodschappen te versturen evenals het verbaal en non verbaal gedrag van de partijen te ontcijferen.
Ø  de wijze begrijpen waarop de geest zin geeft aan verbale en non verbale boodschappen en aan emoties die men gewaarwordt.   
Ø  vertrouwd te worden met emoties, ze herkennen en er leren mee omgaan, de emoties van de anderen zonder angst identificeren.
Ø  een juist beeld te krijgen van wat het belangrijkst is voor de partijen. 
 
Programma
 
De opleiding behandelt volgende materies :
 
          De Voorbereiding :          De Zelf-Evaluatie
                                                    De Evaluatie van de Andere 
                                                    De Context 
 
          De Integratieve Onderhandeling :    Het Vertrouwen  
                                                                       Strategieën om Belangen te identificeren 
                                                                       Creativiteit
                                                                       Strategieën om Opties te identificeren
           
          De Distributieve Onderhandeling:   Technieken en Valkuilen 
                                                                       De billijkheid en Objectieve Criteria
 
          
De opleiding is doorspekt met oefeningen en rollenspellen.  

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjeslunch
13:30 - 17:00
Opleiding inclusief koffiepauze
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Marco Dubois

Marco Dubois behaalde in 1988 zijn Licentie in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Hij is ingeschreven aan de Balie te Brussel sinds 1992. In 2012 trad hij toe tot het team van Magister.legal.
Hij is bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken sinds 2004 en Familiezaken sinds 2007.
Zijn voorkeurmateries omvatten het Vreemdelingen- en Humanitair Recht, het juridisch advies, de bijstand bij geschillen voor de rechtbank en de bemiddeling in burgerlijke, commerciële en familiezaken.
Zijn kennis werd naderhand nog verrijkt met o.a. een bijzondere Licentie in Europees recht aan l’Institut des Etudes Européennes (IEE) in Brussel en een Master in Intercultural Management aan het ICHEC.

Anne-Marie Witters

 rechter bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Accreditatie

BIBF:Erkenning in aanvraag
BIV:Erkenning in aanvraag
IAB:Erkenning in aanvraag
FBC:Erkenning in aanvraag
OVB:Erkenning in aanvraag
IBJ:Erkenning in aanvraag

Kostprijs & data

€ 380,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Blue Woods Hotel
Stationsstraat 230
8540 Deerlijk

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be