Gerechtelijk recht
30/11/2022
Live
Pieter Gillaerts
3u15

Wijzigingen in de beëindiging van overeenkomsten en hun restitutie

Het nieuw Burgerlijk Wetboek heeft heel wat wijzigingen aangebracht, waaronder ook aan de regels rond en ingevolge de beëindiging van overeenkomsten.

Aan de gebondenheid door een contract kan om verschillende redenen plots geheel of gedeeltelijk een einde komen (door nietigverklaring, verval, ontbinding, opzegging, gewijzigde omstandigheden of ontbindende voorwaarde).
Rond die gronden van beëindiging wordt stil gestaan bij een reeks belangrijke nieuwigheden in het aankomende nieuwe verbintenissenrecht en worden ze bekeken in het licht van de huidige regelgeving.

In een aantal gevallen gaat de beëindiging van overeenkomsten ook gepaard met wederzijdse restitutie- of teruggaveverbintenissen tussen de contractpartijen. Volgens het huidige recht is de juridische grondslag van de teruggaveverbintenissen niet steeds geheel duidelijk en bestaat er verdeeldheid in de rechtspraak en rechtsleer. In het nieuwe verbintenissenrecht zal er voor een sui generis-benadering worden geopteerd, waarin de restitutie een afzonderlijke regeling krijgt. 

Deze opleiding zal focussen op zowel de wijzigingen in de verschillende beëindigingsvormen van overeenkomsten, alsook op de restitutieprincipes na beëindiging in het licht van het huidig en nieuw aankomend verbintenissenrecht.

Programma

13:00 - 16:15
Live uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Pieter Gillaerts

Pieter is medewerker binnen het litigation team van Quinz. Zijn expertise omvat een brede waaier van materies die verband houden met privaatrecht en burgerlijk procesrecht, waaronder aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, collectieve vorderingen, procesvoering en preventieve acties. 

Voor hij bij Quinz aan het werk ging, was Pieter voltijds onderzoeker Burgerlijk Procesrecht aan het Leuvense Centrum voor Publiekrecht (KU Leuven). Op 19 juni 2020 verdedigde hij met succes zijn doctoraatsthesis over de rol van de Belgische declaratoire actie in het nastreven van niet-compensatoire doelstellingen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Voor zijn proefschrift werd Pieter Gillaerts bekroond met de Driejaarlijkse Prijs voor Burgerlijk Procesrecht (2018-2019-2020), georganiseerd door de Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk vzw (AMR). 

Pieter blijft verbonden aan het Leuvense Centrum voor Publiek Recht en het Instituut voor Verbintenissenrecht als Affiliated Senior Researcher. Hij is ook Nederlandstalig hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht / Revue Générale de Droit Civil, en medeoprichter en redacteur van de Leuvense Blog voor Publiek Recht. 

Hij spreekt regelmatig op conferenties of seminaries en publiceert over diverse aspecten van het privaatrecht, in het bijzonder het aansprakelijkheidsrecht, en het burgerlijk procesrecht. Tijdens zijn rechtenstudies werd hij laureaat van de Jura Falconis Awards 2015. In 2019 kreeg hij de prestigieuze Ius Commune Prijs voor een bijdrage gebaseerd op een deel van zijn doctoraatsthesis. 

Accreditatie

OVB:C-2022-80 erkend voor 3 punten permanente vorming.

Kostprijs & data

€ 207,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be