Burgerlijk recht
27/06/2023
Live
Sébastien De Rey
2u

Verborgen gebreken bij koop: knelpunten en actuele tendensen bij gemeen kooprecht

Vrijwaring voor verborgen gebreken blijft aanleiding geven tot betwistingen. Kan een vordering tot verborgen gebreken nog worden ingesteld na de aanvaarding? Kan de professionele verkoper zich exonereren voor verborgen gebreken, en onder welke omstandigheden? Wanneer speelt het vermoeden van kwade trouw voor verborgen gebreken? Hoe krijgt de korte termijn voor verborgen gebreken invulling in de rechtspraak? 
 
Dit webinar behandelt deze en andere knelpunten en schetst de actuele tendensen in het gemeen kooprecht aan de hand van de recentste rechtspraak.  Daarin wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de vrijwaringsverbintenis, de toepassingsvoorwaarden en de sancties bij verborgen gebreken. Ook de mogelijkheid om de vrijwaringsverplichting conventioneel te regelen komt aan bod, telkens met concrete tips voor de praktijk.

Programma

12:30 - 14:30
Live uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Sébastien De Rey

Sébastien De Rey is universitair docent aan de UvA, waar hij bijzondere overeenkomsten, contractenrecht en European contract law doceert. Hij is tevens gastprofessor aan de UCLouvain als titularis van opleidingsonderdelen in de rechtenopleiding en doceert verbintenissenrecht aan de Koninklijke Militaire School. Voorheen was hij gastprofessor aan de ULiège. Zijn onderzoek bestrijkt het rechtsvergelijkend contracten- en aansprakelijkheidsrecht, met bijzondere aandacht voor sancties en remedies en privaatrechtelijke afdwinging. Daarnaast is hij bij ministerieel besluit benoemd tot lid en secretaris van de Commissie tot hervorming van het Belgische bijzondere contractenrecht (Boek 7 Belgisch BW).

Na zijn rechtenstudies in Kortrijk, Leuven en Zwitserland (grote onderscheiding, 2014), promoveerde hij in 2018 aan de KU Leuven op het proefschrift ‘Herstel in natura’ (Brugge, die Keure, 2019, xxxvi + 927 p.), onder promotorschap van Bernard Tilleman en Sophie Stijns als aspirant van het FWO. Hij was gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden (2016), het Max-Planck-Institüt fur ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg (2016), de Universiteit Zürich (2017) en de Universiteit Paris II - Panthéon-Assas (2018) en nam deel aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (Cambridge, Münster, Krakau en Valencia, 2016-‘17). Na zijn doctoraat was hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker: eerst aan de City University of Hong Kong, Centre for Chinese and Comparative Law, met onderzoek in het licht van het nieuw Chinees BW (2019-‘20), nadien aan de KU Leuven op een project over de privaatrechtelijke afdwinging van het anti-discriminatierecht (2020-2022).

Hij is lid van the International Network for Law and Apology Research, fellow aan het Centre for Chinese and Comparative Law, City University of Hong Kong, lid van het Séminaire Franco-belge en droit des obligations (Paris I - Sorbonne en UCLouvain) en geaffilieerd aan het Instituut voor verbintenissenrecht, KU Leuven. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht en referent van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. In 2017 ontving hij de TPR-prijs voor zijn bijdrage ‘Excuseer?! Afgedwongen excuses in het aansprakelijkheidsrecht’ (TPR 2017, p. 1153-1213). Hij verschaft regelmatig expertopinies in zijn expertisedomein.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-1742: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be