Gerechtelijk recht
09/11/2022
Live
Pierre Thiriar
2u

Valkuilen van het nieuwe bewijsrecht en hoe zich ertegen te wapenen

Intussen is het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken bijna twee jaar van toepassing. De overgangsregeling biedt evenwel vandaag (en ongetwijfeld de komende jaren) heel wat moeilijkheden bij de toepassing van het nieuwe bewijsrecht. Feiten en rechtshandelingen die hebben plaats gevonden voor 1 november 2020 en ter beoordeling worden voorgelegd aan de rechter zullen hier op heel wat praktische moeilijkheden stuiten. We vinden het belangrijk de focus te leggen op deze risico’s en een oplossing aanreiken de bewijsregels op de juiste manier toe te passen.
 
Daarom organiseert Utopix een opleiding rond het dit onderwerp. Concreet ligt de focus op een definitie van de problematiek en de moeilijke relatie tussen de toepassing van het oude en nieuwe bewijsrecht enerzijds en een praktische benadering om deze moeilijkheden in de litige-praktijk te overkomen anderzijds.


 
 

Programma

12:30 - 14:30
Live uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Pierre Thiriar

Pierre Thiriar is raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en vrijwillig academisch medewerker van de Universiteit Antwerpen.

Accreditatie

OVB:C-2022-54 erkend voor 2 punten permanente vorming.

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be