Handels- en economisch recht
25/02/2022
Live
Frederik Vanden Bogaerde
2u

Transportrecht: recente wijzigingen wegvervoer vanaf februari 2022

Door het Europese Mobility Package wordt het juridisch kader van wegvervoer grondig gewijzigd en dit vanaf februari 2022. De gehele regelgeving over de toegang tot de markt van wegvervoer en de uitoefening ervan door de wegvervoerder wordt opgefrist, vooral in het kader van de strijd tegen sociale dumping. De aanpassingen aan deze regelgeving hebben niet enkel zware gevolgen voor de wegvervoerder zelf, doch voorzien tevens in medeaansprakelijkheden voor de opdrachtgevers van de vervoerders en de verladers.

Tijdens de opleiding wordt er specifiek ingegaan op de wijzigingen aan de Europese Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009 en komen onder meer de volgende vragen aan bod:

• Wanneer is er een vervoersvergunning nodig ?
• Is de vervoersvergunning ook nodig voor lichte voertuigen ?
• Bestaat er zoiets als een zelfstandig chauffeur ?
• Wat is vervoer voor eigen rekening en welke regels zijn hierop (niet) van toepassing ?
• Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een vervoersvergunning te bekomen ?
• Hoe zit het met de borgstellingen die door een wegvervoerder moeten gegeven worden ?
• Wat is cabotage en welke zijn de beperkingen hieraan ?
• Hoe zit het met wegvervoer als voor- of navervoer in het kader van gecombineerd transport (via water of spoor) ?
• Welke medeaansprakelijkheden draagt de opdrachtgever of de verlader ?


Programma

12:00 - 14:00
Liveuiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Frederik Vanden Bogaerde

  • Vennoot-zaakvoerder TLA BV BVBA
  • Toegelaten tot de balie sinds 1998
Opleiding:

  • Kandidaat in de moderne geschiedenis (KULAK, 1996)
  • Licentiaat in de rechten (KUL, 1998, onderscheiding)
  • Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken

Publicaties:

  • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2003, Kluwer, Mechelen, 2003
  • VANDEN BOGAERDE, F., De band tussen overlading en wegbeschadiging: weerlegbaar of onweerlegbaar?, VAV 2005, afl. 2, 125-127
  • VANDEN BOGAERDE, F.,Wegvervoer – Vervoerscontract, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
  • VANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Overlading, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
  • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2008, Kluwer, Mechelen, 2007
Accreditatie

OVB:C-2021-170 erkend voor 2 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be