Burgerlijk recht
21/08/2019
Meester Annette Van Thienen, Raadsheer Sven Mosselmans
14:00 tot 17:30
Zwijnaarde

Summershool dag 1: Uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context

Vanuit de praktijk van de magistraat inzake familiaal vermogensrecht worden een aantal procedurele topics/actualia belicht inzake de minnelijke vereffening-verdeling en de gerechtelijke vereffening-verdeling (in de zin van de artt. 1207 e.v. Ger.W.) met focus op de onverdeeldheden/uitonverdeeldheidtreding in een familiale of relationele context

Programma

13:00 - 14:00
Registratie inclusief middaglunch
14:00 - 17:00
Seminarie inclusief koffiepauze
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Meester Annette Van Thienen

Mr. Van Thienen is licentiaat in de rechten – Master in de rechten – Universiteit Gent 2005 (burgerlijk recht en strafrecht) met grote onderscheiding. Sinds 2005 is ze verbonden aan de balie van Dendermonde en vanaf 2009 praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep vakgroep Burgerlijk recht, sinds 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
Houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken", zoals bedoeld in artikel 425 Sv.

Binnen haar kantoor specialiseert mr. Van Thienen zich tot  familiaal vermogensrecht, personenrecht en aansprakelijkheidsrecht.
Tevens is ze regelmatig spreker op diverse voordrachten en auteur van diverse publicaties waaronder 
  • Recht van terugkoop versus recht van wederinkoop: is de strijd gestreden?", TBBR 2009, 403
  • "Het terugkooprecht: een overzicht van rechtspraak" in G. VERSCHELDEN (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat – Deel 21, Brugge, die Keure, 2012, 159
  •  "Procedurele aspecten van de aangifte, het uitstel en de weigering tot voltrekking van het (schijn)huwelijk", TBBR 2014, 60

Raadsheer Sven Mosselmans

Sven Mosselmans was advocaat bij de balie te Brussel (1995-2000). Nadien was hij tot mei 2008 referendaris bij het Hof van Cassatie. Van mei 2008 tot januari 2014 was hij rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. In januari 2014 werd hij benoemd tot raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Tegelijk is hij verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, eerst als assistent (1995-2001) en vervolgens als vrij wetenschappelijk medewerker. Hij behaalde ook een aggregatie voor het onderwijs in de rechten (KU Leuven, 1995). Hij is eveneens verbonden aan de UGent als academisch consulent (sinds 2008).
Hij publiceerde een 150-tal wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht. In 1997 won hij de TPR-prijs met de bijdrage "Een evolutie op het terrein van het ouderlijk gezag, het omgangsrecht, het hoorrecht van minderjarigen en het recht op informatie van ouders en hun minderjarige kinderen: het EVRM, The Recommendation on parental responsabilities en het IVRK als leidraad?". 
Hij is redactielid van het “Tijdschrift voor Vrederechters” (sinds 1998) en van het “Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht” (sinds 2003). Hij maakt deel uit van de (kern)redactie van het “Rechtskundig Weekblad” (sinds 2004). Hij is eveneens vaste medewerker van het “Tijdschrift voor Notarissen” (sinds 2005). Hij maakt verder deel uit van de adviesraad van de reeks “Algemene Praktische Rechtsverzameling” (sinds 2009), van de redactieraad van de reeks “Patrimonium” (sinds 2009) en van het “Tijdschrift voor Familierecht” (sinds 2014).

Accreditatie

BIBF:95013 Erkend voor 3,5u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
OVB:2018-04624 Erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Nieuwgoed
Grotesteenweg Zuid 8
9052 Zwijnaarde

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be