logo.svg

Winkelmandje is leeg

29/08/2018

9.00u tot 17.30u

Summerschool dag 3: Bedrijf in problemen & aandachtspunten bij overname

Tijdens de voormiddag zal mr Frémat samen met Prof Peeters volgende topics voor u behandelen:

DEEL 1: Algemeen

 

 • Impact van het verruimde begrip “ondernemingen”
 • Voorlopige maatregelen – wat zijn de nieuwigheden en hoe kunnen ondernemingen in moeilijkheden / schuldeisers hiermee aan de slag?
 • Rol van een ondernemingsbemiddelaar en nieuwe opportuniteiten met betrekking tot het buitengerechtelijk minnelijk akkoord?

 

DEEL 2: Gerechtelijke reorganisaties

 

 • Praktische handleiding en tijdslijn voor het doorlopen van de drie types van reorganisaties (minnelijk akkoord, collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag)
 • Hoe pak ik dit aan als onderneming in moeilijkheden en wat zijn de nieuwigheden die voor mij beschikbaar zijn?
 • Hoe bescherm ik mij het best als schuldeiser? Hoe krijg ik inspraak, op welke manier kan ik toch uitvoeren, ect.

 

DEEL 3: Sociaalrechtelijke aandachtspunten bij gerechtelijke reorganisaties

 

 • Reorganisatie met collectief akkoord – hoe pak ik het sociale luik het best aan? Wat is het lot van schulden ten aanzien van (ex-)werknemers en dat van lopende arbeidsovereenkomsten?
 • Reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag – hoe moet CAO nr. 102 worden toegepast en wat is het lot van de overlegorganen? Is er een tussenkomst van het Sluitingsfonds voor werknemers die niet worden overgedragen?
 • Einde van het zogenaamde “stil faillissement” – waarom werd dit niet weerhouden en wat zijn de gevaren van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie voor lopende reorganisaties?

Tijdens het seminarie in de namiddag overloopt Mr joke Pattyn de aandachtspunten van een overname met u.

 

De overname van een onderneming is een intensief proces. Recente studie bevestigt dat een overnameproces gemiddeld ongeveer zes maanden in beslag neemt vanaf het eerste contact tussen de partijen tot aan de zogenaamde ‘closing’, uitzonderingen niet te na gesproken.

 

In dit seminarie wordt in de eerste plaats stilgestaan bij de verschillende fases in een (klassiek) M&A-proces: van non-binding offer/letter of intent over due diligence, tot signing en closing. Er wordt onder meer stilgestaan bij volgende vragen:

 • Wat is het verschil tussen een non-binding/binding letter of intent, princiepsakkoord, memorandum of understanding, …?
 • Hoe een due diligence proces vlot laten verlopen?
 • Wat met gevoelige informatie?
 • Wat met gedetecteerde risico’s?
 • ‘Asset deal’ versus ‘share deal’ en andere transacties.
 • ‘Signing’ versus ‘closing’ en ‘post-closing’.

 

In het tweede onderdeel van dit seminarie wordt vervolgens meer in detail stilgestaan bij de verschillende transactiedocumentatie en aandachtspunten in dat verband. Komen daarbij onder meer aan bod:

 • Aandachtspunten inzake financiering van de transactie
 • Aandachtspunten met betrekking tot de eigenlijke overnameovereenkomst, onder meer:
  • belang van correct prijsbepalingsmechanisme
  • ‘locked box’, ‘closing accounts’ en ‘earn-out’
  • verklaringen en waarborgen
  • ‘specific indemnities’
  • schadevergoedingsregeling
  • niet-concurrentiebeding
 • Nevenovereenkomsten en -documenten.

 

Tot slot wordt in het derde en laatste onderdeel van dit seminarie ook even stilgestaan bij een aantal mogelijke post-closing issues, o.a.:

 • Wat indien bepaalde informatie werd verzwegen?
 • Wat is de impact van de uitgevoerde due diligence?
 • Wat met vastgestelde risico’s?
 • Wat met concurrentie bij gebrek aan een niet-concurrentieclausule?

 

Bij al deze onderwerpen wordt stilgestaan vanuit een praktische invalshoek en worden ook diverse voorbeelden uit de rechtspraak aangehaald en toegelicht.

 

Programma

08:30 - 09:00

Registratie met ochtendkoffie

09:00 - 12:30

Opleiding Bedrijf in problemen met verfrissende pauze

12:30 - 13:30

Middaglunch

13:30 - 17:00

Opleiding aandachtspunten bij een overname met korte koffiepauze

17:00 - 17:30

Mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Virginie Frémat

 

Meester Frémat is associated partner bij CMS DeBacker Antwerpen.  Afgestuurdeerd aan de KU Leuven als Licentiaat in de rechten met in 2006 een Postgraduaat Business Law aan de Vrije Universiteit van Brussel. Sinds 2006 lid van de Balie te Antwerpen.

 

Mr Frémat is gespecialiseerd in verzekeringsrecht, corporate litigation (fusies en overnames, bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen tussen aandeelhouders, bankgeschillen) en herstructureringskwesties (gerechtelijke reorganisatie, faillissementen en noodlijdende overnames). Zij treedt op voor zowel verzekeraars als ondernemingen bij complexe geschillen en arbitragezaken.

Joke Pattyn

Meester Pattyn is Senior Counsel bij Eubelius advocaten sinds 1 januari 2013. In het najaar van 2002 werd zij lid van de Kortrijkse balie.

Zij werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2002.

 

Mr Joke Pattyn legt zich vooral toe op M&A in de brede zin, met een focus op de relaties tussen aandeelhouders en overnamefinanciering, maar zij is ook actief binnen de ruimere context van het vennootschaps- en ondernemingsrecht.

 

Zij spreekt regelmatig op studiedagen en schrijft artikelen voor juridische tijdschriften. Vanuit haar praktische ervaring schreef mr Pattyn een boek over aandeelhoudersovereenkomsten binnen de niet-publieke naamloze vennootschap.

Accreditatie

BIBF: 86234 bedrijf in problemen erkend voor 3u permanente vorming
86562 Aandachtspunten erkend voor 3,5 u permanente vorming

IAB: B0560/2017-12: bedrijf in problemen erkend voor 3 u permanente vorming
B0560/2017-12: aandachtspunten: erkend voor 3,5 u permanente vorming

OVB: 2017-05111: Bedrijf in problemen: erkend voor 3 standaardpunten
2017-05769: Aandachtspunten: erkend voor 4 standaardpunten

Kostprijs

350 euro excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar.

 

Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Plaats

Nieuwgoed Seminariecentrum

Grotesteenweg Zuid 8

9052 Zwijnaarde

 

Nieuwgoed is gelegen langs de N60 (baan Gent - Oudenaarde), op een tweetal minuten rijden van de op- en afritten van de R4 (ring rond Gent) en de E17-E40 en aldus heel gemakkelijk te bereiken en te vinden. 

 

 

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm. V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel.
056-96 03 61
Fax.
056-96 03 62
Ondernemingsnummer
BE0676.421.580
Melanie Van Acker
Tel.
(+32)0468 48 90 98

Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven van onze seminaries

Vul vrijblijvend uw emailadres in en abonneer je op onze nieuwsbrief.