Burgerlijk recht
23/08/2019
Mr. Marijn De Ruysscher
13:30 tot 17:30
Zwijnaarde

Summerschool dag 2: IPR

Commerciële relaties zijn meer en meer grensoverschrijdend. Dit heeft zijn gevolgen voor de praktijk. De vraag is niet meer of een eventuele procedure in Brussel of Antwerpen zal worden beslecht, maar in België of in een ander land.
 
De Europese wetgever heeft een aantal verordeningen in het leven geroepen die het grensoverschrijdend contracteren en indien nodig proceduren vergemakkelijken, zoals:
 
- Verordening nr. 1215/2012 (Brussel I-bis) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
- Verordening nr. 482/2008 (Rome I) inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
- Verordening nr. 864/2007 (Rome II) betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen
 
Daarnaast is er ook nog het Wetboek Internationaal Privaatrecht van 2004 en internationale instrumenten zoals het Verdrag van Den Haag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze.
 
In deze opleiding wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de werking van de Brussel I-bis Verordening inzake de keuze van de bevoegde rechtbank, de dwingend bevoegde rechtbank of de rechtbank die bevoegdheid is bij gebreke aan enige keuze van de partijen. Ook de werking van de Rome I en II Verordeningen inzake toepasselijk recht wordt uitvoerig toegelicht en de impact van de rechtskeuze die partijen al dan niet hebben gemaakt. De meest recente rechtspraak wordt aangehaald.
 
Er zal veel aandacht worden besteed aan praktijkvoorbeelden. Onder meer volgende in de praktijk vaak voorkomende problemen komen hierbij aan bod:
 
- vorderingen in gedwongen tussenkomst en vrijwaring en/of gemeenverklaring
- de aanwezigheid van arbitrageclausules
- de al dan niet tegenstelbaarheid of tegenstrijdigheid van bevoegdheidsclausules in algemene voorwaarden
- de mogelijkheid tot het vorderen van een gerechtsdeskundigenonderzoek in België ondanks de aanwezigheid van bevoegdheids- of arbitrageclausules

Programma

12:30 - 13:30
Registratie met middaglunch
13:30 - 17:00
Seminarie inclusief koffiepauze
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Mr. Marijn De Ruysscher


Marijn De Ruysscher is een senior associate in de handels- en geschillenbeslechtingspraktijk en lid van onze verzekerings- en herverzekeringsbranche.

Marijn heeft een brede ervaring in commerciële geschillenbeslechting via geschillen en arbitrage op verschillende gebieden, zoals aansprakelijkheid, verzekeringen, commerciële contracten en distributierecht. Hij heeft een bijzondere ervaring in complexe vragen met betrekking tot  arbitrage, waarover hij ook regelmatig publicaties publiceert.

Marijn studeerde aan de Universiteit van Gent (UGent), waar hij in 2007 zijn diploma rechten behaalde. Daarnaast behaalde hij een LL.M. in International Commercial Arbitration Law van de Universiteit van Stockholm in 2008.

Hij werd in 2008 toegelaten tot de balie van Brussel en is actief lid van verschillende jonge arbitrage-organisaties zoals CEPANI40, ICCYAF, YAAP en YoungICCA.

Sinds 2017 is Marijn ook lid van de stuurgroep van CEPANI40.

Accreditatie

BIBF:94911 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
OVB:2018-04569 Erkend voor 4 punten permanente vorming
IBJ:Erkend voor 4 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Nieuwgoed
Grotesteenweg Zuid 8
9052 Zwijnaarde

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be