Burgerlijk recht
23/08/2019
Mr. Marijn De Ruysscher, De heer Patrick Gielen, De heer Jona Van Leeuwen
09:00 tot 17:30
Zwijnaarde

Summerschool dag 2 : Beslag over de grenzen heen & IPR

Gedurende de voormiddag brengen gerechtsdeurwaarders Patrick Gielen en Jona Van Leeuwen u een kijk op de Europese burgerlijke procedures en dit van A tot Z.
De Europese burgerlijke procedure is op gang gekomen tijdens de Europese Raad van Tampere in 1999.
 
Sindsdien is het gestaagd gegroeid om binnen een periode van minder dan 20 jaren een echt arsenaal aan instrumenten te vormen dat de beoefenaar van juridische beroepen in alle fasen van de procedure ter beschikking wordt gesteld.
 
Europese verordeningen bestrijken immers alle terreinen van burgerlijke rechtsvordering, gaande van het doorsturen van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tot de opkomst van een autonome Europese procedure die de conservatoire inbeslagneming van bankrekeningen mogelijk maakt.
 
In deze vorming zullen de sprekers de verschillende Europese verordeningen die momenteel van kracht zijn doornemen:
 
- nr. 1393/2007 over de overdracht van documenten tussen de EU member states.
- nr. 805/2004 betreffende de Europese executoriale titel;
- nr. 1896/2007 over het Europees betalingsbevel;
- nr. 861/2007 over de afwikkeling van geringe vorderingen;
- nr. 1215/2012 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.
 
In de eerste plaats zullen de sprekers een overzicht geven van elke verordening en verslag uitbrengen over de Europese jurisprudentie voor elk van hen. Dan is het een kwestie van laten zien hoe moeilijk het is om de regels toe te passen en dat specifiek in België en Nederland. Vervolgens zullen we verslag uitbrengen over de nieuwste ontwikkelingen, waaronder de stand van zaken van de hervorming van Verordening (EG) nr. 1393/2007 betreffende de overdracht van documenten en hoe we ons daaraan kunnen aanpassen.
 
Ten slotte worden instrumenten genoemd om de burgers te helpen, zoals het e-justitieportaal en de evolutie van Europese projecten zoals FAB³, de handhavingsatlas en de e-Codex.

Na een welverdiende middagpauze krijgt u een uiteenzetting van mr. Marijn De Ruysscher over het IPR.

Commerciële relaties zijn meer en meer grensoverschrijdend. Dit heeft zijn gevolgen voor de praktijk. De vraag is niet meer of een eventuele procedure in Brussel of Antwerpen zal worden beslecht, maar in België of in een ander land.
 
De Europese wetgever heeft een aantal verordeningen in het leven geroepen die het grensoverschrijdend contracteren en indien nodig proceduren vergemakkelijken, zoals:
 
- Verordening nr. 1215/2012 (Brussel I-bis) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
- Verordening nr. 482/2008 (Rome I) inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
- Verordening nr. 864/2007 (Rome II) betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen
 
Daarnaast is er ook nog het Wetboek Internationaal Privaatrecht van 2004 en internationale instrumenten zoals het Verdrag van Den Haag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze.
 
In deze opleiding wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de werking van de Brussel I-bis Verordening inzake de keuze van de bevoegde rechtbank, de dwingend bevoegde rechtbank of de rechtbank die bevoegdheid is bij gebreke aan enige keuze van de partijen. Ook de werking van de Rome I en II Verordeningen inzake toepasselijk recht wordt uitvoerig toegelicht en de impact van de rechtskeuze die partijen al dan niet hebben gemaakt. De meest recente rechtspraak wordt aangehaald.
 
Er zal veel aandacht worden besteed aan praktijkvoorbeelden. Onder meer volgende in de praktijk vaak voorkomende problemen komen hierbij aan bod:
 
- vorderingen in gedwongen tussenkomst en vrijwaring en/of gemeenverklaring
- de aanwezigheid van arbitrageclausules
- de al dan niet tegenstelbaarheid of tegenstrijdigheid van bevoegdheidsclausules in algemene voorwaarden
- de mogelijkheid tot het vorderen van een gerechtsdeskundigenonderzoek in België ondanks de aanwezigheid van bevoegdheids- of arbitrageclausules

Programma

08:30 - 09:30
Registratie met welkomstkoffie
09:00 - 12:30
Seminarie beslag inclusief koffiepauze
12:30 - 13:30
Middaglunch
13:30 - 17:00
Seminarie IPR inclusief koffiepauze
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Mr. Marijn De Ruysscher


Marijn De Ruysscher is een senior associate in de handels- en geschillenbeslechtingspraktijk en lid van onze verzekerings- en herverzekeringsbranche.

Marijn heeft een brede ervaring in commerciële geschillenbeslechting via geschillen en arbitrage op verschillende gebieden, zoals aansprakelijkheid, verzekeringen, commerciële contracten en distributierecht. Hij heeft een bijzondere ervaring in complexe vragen met betrekking tot  arbitrage, waarover hij ook regelmatig publicaties publiceert.

Marijn studeerde aan de Universiteit van Gent (UGent), waar hij in 2007 zijn diploma rechten behaalde. Daarnaast behaalde hij een LL.M. in International Commercial Arbitration Law van de Universiteit van Stockholm in 2008.

Hij werd in 2008 toegelaten tot de balie van Brussel en is actief lid van verschillende jonge arbitrage-organisaties zoals CEPANI40, ICCYAF, YAAP en YoungICCA.

Sinds 2017 is Marijn ook lid van de stuurgroep van CEPANI40.

De heer Patrick Gielen

Patrick Gielen, licentiate in rechte van de Universiteit van Luik (Uliège) is gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel sinds 2013 en werkt in samenwerking met het kantoor Modero sinds 2017. Hij is internationaal adviseur bij de NKGB en Advisor to the President van de UIHJ en expert. Patrick heeft een aantal artikelen geschreven over de Europese verordeningen en komt regelmatig tussen zowel in België als in het buitenland. Hij is ook sinds 2018 voorzitter van de Franstalige benoemingscommissie voor de gerechtsdeurwaarder en lid van de redactieraad van het tijdschrift “De Gerechtsdeurwaarder”.

De heer Jona Van Leeuwen

Jona van Leeuwen, Bijzonder adviseur internationaal van de KBvG en Advisor to the President van de UIHJ. Jona is ruim 10 jaar werkzaam als toegevoegd gerechtsdeurwaarder in Amsterdam en expert op het gebied van internationale betekening en executie. Hij is betrokken geweest bij diverse commissies, waaronder Judgment Project (HCCH), adviserende rol bij de herziening Betekeningsverordening en het project ENABLE (www.acces2just.eu). Jona publiceert en spreekt regelmatig op het gebied van betekening en kennisgeving, internationale executie en de digitalisering binnen de executie praktijk.

 
 

Accreditatie

BIBF:Beslag over de grenzen heen : 94910 Erkend voor 3u permanente vorming IPR: 94911 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
IAB:Beslag over de grenzen heen: B0560/2017-12 Erkend voor 3u permanente vorming IPR: B0560/2017-12 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
OVB:Beslag over de grenzen heen: 2018-04567 Erkend voor 3 punten permanente vorming IPR: 2018-04569 Erkend voor 4 punten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:Beslag over de grenzen heen: erkend voor 3 PE-punten
IBJ:Beslag over de grenzen heen: erkend voor 3 punten permanente vorming IPR: Erkend voor 4 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 380,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Nieuwgoed
Grotesteenweg Zuid 8
9052 Zwijnaarde

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be