Burgerlijk recht
24/08/2021
Live
Wannes Vandenbussche
3u

Summerschool dag 1: Overzicht burgerlijk bewijsrecht: stand van zaken en actuele ontwikkelingen


Onze Summerschool 2021 bestaat dit jaar uit 4 dagen met per dag telkens 4 livewebinars. 
Hierin krijgt u de keuze uit volgende prijsvoordeel:
  • Indien u inschrijft voor enkel 1 sessie = 169 euro excl btw
  • Indien u inschrijft voor 2 sessies = 158 euro excl btw per webinar
  • Indien u inschrijft voor 3 sessies = 139 euro excl btw per webinar
  • Indien u inschrijft voor 4 sessies of meer = 121 euro excl btw per webinarOp 1 november 2020 is Boek 8 “Bewijs” van het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking getreden. 
Daarnaast zijn er in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de hoven van beroep van de afgelopen periode ook een aantal interessante uitspraken te vinden. 

Dit livewebinar strekt ertoe om die tendensen onder de aandacht te brengen van de rechtspractici, gegroepeerd rond de volgende thema’s:

                         I.          Basisbeginselen
                        II.          Voorwerp van bewijs
                       III.          Ongeoorloofd bewijs
                      IV.          Bewijslast en bewijsstandaard
                        V.          Hiërarchie van de bewijsmiddelen
                      VI.          Bewijsmiddelen
                     VII.          Ondernemingsbewijs
                   VIII.          Onderzoeksmaatregelen
 

Programma

13:00 - 16:00
Live uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Wannes Vandenbussche


Wannes Vandenbussche (1989) studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). Hij behaalde in juli 2012 zijn diploma in de Joint Research Master van de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg (magna cum laude). 

Wannes was tussen september 2012 en augustus 2017 voltijds verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven, eerst als onderzoeks- en onderwijsassistent (AAP) en nadien als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Hij vervulde onderwijstaken aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt (in het aansprakelijkheids-, bewijs- en verbintenissenrecht). Wannes was lid van diverse raden en besturen, zowel facultair (Faculteitsbestuur, Faculteitsraad en POC Rechten) als universitair (Academische Raad, Universiteitsraad en Groepsbestuur Humane Wetenschappen). In het kader van zijn doctoraal onderzoek voltooide hij onderzoeksverblijven aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit van Utrecht, aan de Université de Genève, aan het Max Planck Institute for Procedural Law in Luxemburg en aan de Université d’Aix-Marseille.

In mei 2017 verdedigde hij zijn proefschrift over bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, onder de wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Ilse Samoy (promotor) en prof. dr. Benoit Allemeersch (co-promotor). Nadien was hij gedurende één jaar actief als associate research scholar (B.A.E.F. & Fulbright scholar) aan Yale Law School, waar hij werkte aan een postdoctoraal onderzoeksproject over de rol van verontschuldigingen in de burgerlijke procedure. 

Sinds september 2018 is hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel in de Dispute Resolution Practice van  Linklaters. Hij richt zich voornamelijk op (buiten)contractuele en financiële geschillen. Gedurende het academiejaar 2018-19 doceert hij als plaatsvervangend docent het aanvullende keuzevak bewijsrecht in de master rechten te Leuven. Op dit ogenblik  is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht van de KU Leuven.
Wannes is redactielid van het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht en de redacteur procesrecht van het Nieuw Juridisch Weekblad. Hij is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Zijn proefschrift werd bekroond met de Driejaarlijkse Prijs voor Gerechtelijk Privaatrecht (2014-2017).  Met zijn artikel "Dealing with Evidentiary Deficiency in Tort Law" werd hij de eerste laureaat van de Marcel Storme Essay Prize.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2020-05618 Erkend voor 3 standaardpunten
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning te kunnen aanvragen.

Kostprijs & data

€ 169,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be