Handels- en economisch recht
15/11/2019
Bart Spriet
13:30 tot 17:30
Deerlijk

Strafrechtelijke fraude

In het seminarie “Strafrechtelijke fraude” overlopen we de drie schakels in de strafrechtelijke fraudeketen, waarbij iedere schakel op zich reeds een strafbaar feit inhoudt: fraude-instrument → fraude-resultaat → fraude-gevolg.

De eerste schakel is het fraude-instrument, het middel om de fraude te plegen, dat vaak bestaat uit het ruime instrumentmisdrijf van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, strafbaar in zowel het strafwetboek als bijzondere strafwetten.

De tweede schakel ontstaat als de fraude slaagt, namelijk het fraude-resultaat, zoals bijvoorbeeld verzeke­ringsfraude, kredietfraude of beleggingsfraude. Dit frauderesultaat levert vaak het misdrijf op van oplichting, maar kan ook bestaan binnen het vennootschapsleven zoals misbruik van vertrouwen en misbruik van vennootschapsgoederen, alsook in fraude naar de schuldeisers toe in het misdrijf van bedrieglijk onvermogen en/of bedrieglijke ontdraging van in beslag genomen goederen.

De derde en laatste schakel bestaat in de latere daden met de goederen (opbrengst) verkregen uit het geslaagde resultaatsmisdrijf, zijnde het fraude-gevolg, waarbij deze navolgende gevolgdaden een witwasmisdrijf kunnen inhouden.

We overlopen en vergelijken de delictsinhoud van de voormelde misdrijven, alsook kort de toepas­selijke straffen, met inbegrip van het belangrijke bestuurs- en/of koopmansverbod dat de strafrechter als bijkomende straf kan opleggen aan daders en deelnemers van de voormelde fraudemisdrijven.
Daar deze fraudemisdrijven ook door een rechtspersoon kunnen gepleegd worden, staat we ook kort even stil bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon, en o.m. bij de recente wijziging ter zake medio 2018.
 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjeslunch
13:30 - 17:00
Opleiding inclusief koffiepauze met versnapering
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Bart Spriet

Bart Spriet startte in 1986 als advocaat aan de balie van Turnhout en legt zich uitsluitend toe op het strafrecht.

Hij is professor aan de KULeuven, waar hij algemeen strafrecht, bijzonder strafrecht en verkeers- en lokaal strafrecht doceert. Hij is lid van de hoofdredactie van het wetboek strafrecht geannoteerd, het wetboek verkeersrecht geannoteerd en het wetboek wet en duiding, fiscale procedure en fiscaal strafrecht. Daarnaast is hij auteur van verschillende publicaties in het strafrecht en strafprocesrecht en is regelmatig spreker op studiedagen.

Opleiding
Bart Spriet behaalde in 1984 zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de KULeuven, in 1985 een bijzonder licentiaat in strafrecht aan de Université de Paris II, en in 1993 zijn doctoraat aan de KULeuven op een proefschrift over het Belgisch en Europees transportstrafrecht.

Accreditatie

BIBF:98553 Erkend voor 3,5u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
OVB:2019-00917 erkend voor 4 punten permanente vorming
IBJ:Erkenning in aanvraag

Kostprijs & data

€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Blue Woods Hotel
Stationsstraat 230
8540 Deerlijk

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be