Handels- en economisch recht
13/10/2021
Professor dr. Bernard Tillemans, Drsa. Frederik Van den Abeele
13:30 tot 17:30
Drongen

Seminarie: Bezint eer ge verbindt ! Redactionele do's and don'ts bij de verkoopovereenkomst

nardProfessor Bernard Tilleman en drs. Frederik Van den Abeele bespreken in dit seminarie enkele belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van een contract. De koop als koninginnencontract onder de bijzondere overeenkomsten staat hier centraal. Waar nodig maken we een korte uitstap naar het toekomstig nieuw verbintenissenrecht alsmede naar andere bijzondere overeenkomsten.
 
In het eerste deel van dit seminarie focussen we op het totstandkomingsproces van de koopovereenkomst. Dit betreft vooreerst de opstelling van vaak gebruikte overeenkomsten als de voorkeur- en optieovereenkomst. Daarnaast staan we stil bij andere verplichtingen naar aanleiding van de totstandkoming zoals informatieverplichtingen. 
 
Het tweede deel is gewijd aan veelvoorkomende clausules in de (vastgoed)praktijk. 
Een greep uit het aanbod:
  • In welke mate kan ik mijn leveringsverbintenis moduleren? 
  • Voor welke gebreken mag ik me exoneren in c2c, b2c, c2b en b2b? 
  • Moet ik nog een (uitdrukkelijk) ontbindend beding opnemen? 
  • Waaraan moet ik denken als mijn overeenkomst onder het Weens Koopverdrag valt
 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjeslunch
13:30 - 17:00
Liveuiteenzetting
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Professor dr. Bernard Tillemans

Bernard Tilleman (°1965) is gewoon hoogleraar aan de KULeuven. Hij is directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek, co-directeur van het Instituut voor Contractenrecht en prodecaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid (2020-...). Hij is daarnaast voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, lid van de Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie en van één van de examencommissies van het ITAA.

Voorheen was hij voorzitter van de Nederlandstalige benoemingscommissie van het notariaat (2004-2008) en decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven (2012-2020).

Hij studeerde rechten te Leuven (magna cum laude, Leuven 1988), Harvard (1989) en te Hamburg (Max Planck Institute für ausländisches und internationales Privatrecht in het kader van Sonderprogramm für ausländische Juristen DAAD (1990)). Hij was werkzaam op het secretariaat van de Ministerraad op het kabinet van de premier (1990-1991) en te Brussel op het advocatenkantoor Cleary-Gottlieb (1991-1993). Hij werd toegelaten tot de balie van New York in 1991. Als Aspirant van het NFWO behaalde hij een doctoraat rond bestuur van vennootschappen (Leuven 1996) dat bekroond werd met de Van Dievoet prijs.

Sinds 1996 werd hij belast met een leeropdracht in het inleiding tot het recht, contracten- en vennootschapsrecht op de campi Kortrijk, Brussel (Gespecialiseerde Aanvullende Studie Vennootschapsrecht KUB-KU Leuven) en te Leuven. Hij was gastprofessor aan de rechtsfaculteiten van Lille II (Introduction au droit belge (1998-2003), Université de Liège (ULG (Grondig contractenrecht (1999-2003)) en aan de Radboudt Universiteit te Nijmegen (TPR Wisselleerstoel 2000).

Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht.

Drsa. Frederik Van den Abeele

Frederik Van den Abeele is werkzaam als doctorandus-assistent aan het Instituut voor Contractenrecht (KU Leuven) en verbonden als gastmedewerker aan de Universiteit Hasselt. Hij bereidt een proefschrift voor over de voorovereenkomsten onder (co-)promotorschap van prof. dr. Bernard Tilleman en prof. dr. Alain Laurent Verbeke. Hij is redactielid van het Limburgs Rechtsleven (sinds 2020).

Frederik studeerde Geschiedenis (Bachelor 2014, Master 2016) en Rechten (Bachelor 2015, Master 2018) an de Universiteit van Antwerpen met een Erasmusuitwisseling aan de Universiteit van Maastricht. In 2019-2020 heeft hij deelgenomen aan het Programme in European Private Law for Postgraduates (Münster – Krakau – Leuven – Genua).

Accreditatie

ITAA:erkend voor 3.5u permanente vorming
OVB:2021-00280 erkend voor 4 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 198,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

Van Der Valk Hotel Drongen
Baarleveldestraat 2
9031 Drongen

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be