Handels- en economisch recht
06/10/2022
Guido De Croock
13:30 tot 17:30
Gent

Praktische afhandeling van het faillissement – enkele belangrijke TOPICS

Binnen dit onderdeel ligt de focus op de praktische handelingen die zullen worden gesteld binnen het faillissement.
Meer concreet, zal dieper worden ingegaan op de volgende elementen:
• aanstelling/ lijst curatoren + jaarlijkse formaliteiten voor behoud curatorschap
• eerste verrichtingen van curatoren na de aanstelling in nieuw faillissement (PV verhoor en
boedelbeschrijving – vragenlijst – snelle scan van de onderneming via publiekelijk informatiekanalen –
contact raadsman gefailleerde)
• eerste daden
- publicatie
verzekering beroepsaansprakelijkheid I betekening vonnis I algemene machtiging
- kennisgeving schuldeisers
personeel I hypotheek onroerend I checken verzekeringen I rubriekrekening openen I
nummerplaten I huurcontracten I nutsvoorzieningen
- stand van de boekhouding
verificatie I verbetering I opmaak balans
- snelle verkoop activa (doorstart / verkoop handelsfonds)
innen van openstaande vorderingen
• verificatie aangegeven schuldvorderingen I provisionele aangifte I PV’s I rechtsmiddelen gefailleerde
of derden I betwistingen
• nazicht nationaal pandregister en eigendomsvoorbehoud en recht van terugvordering
• ten gelde maken van roerende I onroerende goederen (veilingmeester I machtigingen XX.193 en
1193ter Ger.W.)
• beslissen om contracten al dan niet verder uit te voeren invorderen RC (compensatie volstorting ? I
invorderen maatschappelijk kapitaal I eigen vermogensrekening?
• vorderingen omtrent verdachte periode: terughalen activa
• hangende rechtszaken
• boedelschulden
• Sluiting faillissement

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjes
13:30 - 15:30
Opleiding deel 1
15:30 - 15:45
Koffiebreak
15:45 - 17:30
Opleiding deel 2

Spreker

Guido De Croock

Plaatsvervangend Magistraat
Ere voorzitter Rechtbank Van Koophandel Dendermonde

Accreditatie

OVB:C-2021-1621: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Kostprijs & data

€ 207,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

HI Expres Gent
Akkerhage 2
9000 Gent

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be