Sociaal recht
27/10/2022
Mariël Van Vynckt
13:30 tot 17:30
Gent

Personeel en faillissement, een moeilijke en complexe oefening

Een onderneming heeft in de meeste gevallen personeel onder zich, die altijd geaffecteerd zullen zijn in geval van een faillissement.

Binnen dit opleidingsonderdeel zal dieper worden ingegaan op het lot van het personeel van een
gefailleerde vennootschap. Deze sessie omvat de volgende elementen:
• Algemene inleiding met een focus op de belangrijkste bronnen
• Inventarisatie personeel: wie tref ik aan? Hoe weet ik wie in dienst is? Wie contacteer ik daarvoor?
• Wat doe ik met de lopende arbeidsovereenkomsten?
- Einde arbeidsovereenkomst: Hoe ontslag geven? Welke formaliteiten in acht nemen?
Zijn er termijnen die gerespecteerd moeten worden? Moet ik sociale documenten afleveren?
- Tijdelijke verderzetting arbeidsovereenkomst: Bestaande overeenkomst verder zetten
of nieuwe overeenkomst sluiten? Hoe werkt de samenwerking met het sociaal secretariaat?
Quid betaling loon? Wat als ik dan finaal toch arbeidsovereenkomst beëindig?
• Statuut opzeggingsvergoeding na tijdelijke verderzetting arbeidsovereenkomst? Toelichting Sabena
doctrine
• Aantal aandachtspunten, zoals het lot van de beschermde werknemers, RSZ en
Arbeidsongevallenverzekering
• Overdracht activa na faillissement: CAO 32bis: toelichting principes en voorbeelden uit
de rechtspraak
• De schuldvordering van het personeel (en FSO/ RSZ/ fiscus)
- Algemene opmerkingen over het voorrecht van de werknemer
- Wie is bevoorrecht en in welke rang?
- Wat in geval van samenloop?
- Concreet cijfervoorbeeld
- Algemene principes tussenkomst FSO

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjes
13:30 - 15:30
Opleiding deel 1
15:30 - 15:45
Koffiebreak
15:45 - 17:30
Opleiding deel 2

Spreker

Mariël Van Vynckt

Mariël Van Vynckt studeerde in 2008 af in de rechten aan de Universiteit Gent. In oktober van dat jaar startte ze aan de balie van Brugge en bij Crivits & Persyn.

Mariël behandelt materies van arbeidsrecht, insolventierecht en sociaal strafrecht. Ze is ook faillissementscurator. Haar gedegen kennis van en expertise in het insolventierecht en het sociaal recht past ze toe bij de begeleiding van collectieve ontslagen, de sluiting van ondernemingen, overnames, faillissementen en vereffeningen. Over de gevolgen van herstructureringen op personeel heeft Mariël – samen met Rik Crivits – verschillende publicaties geschreven.

Accreditatie

OVB:C-2021-1624: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Kostprijs & data

€ 207,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

HI Expres Gent
Akkerhage 2
9000 Gent

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be