Publiek- en administratief recht
12/05/2023
Live
Neil Braeckevelt, Lene De Vlieger
3u

Overheidsopdrachten: belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering en rechtsbescherming

Binnen een breder opleidingskader rond overheidsopdrachten, focust deze sessie op twee grote topics.

1. De uitvoering . De opleiding wordt onderverdeeld in twee luiken:

  • Wijzigingen van de opdracht in het licht van nieuwe/gewijzigde omstandigheden; 
  • Oplevering van overheidsopdrachten. 

2. De rechtsbescherming voor niet-gekozen kandidaat-aannemers en gekozen aannemers. Algemeen richt het seminarie zich op actiemiddelen tegen beslissingen van de aanbestedende overheid. Er zal hierbij worden stil gestaan bij concrete praktijkvoorbeelden en een bespreking van recente rechtspraak.

Deze topics zullen worden toegelicht aan de hand van de meest recente rechtspraak en concrete praktijkvoorbeelden.

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Programma

12:30 - 15:45
Live uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Neil Braeckevelt

Neil Braeckevelt studeerde rechten aan de Universiteit Gent en volgde in 2002-2003 een aanvullende opleiding (D.E.S.) in Europees recht aan de Université libre de Bruxelles (ULB). In 2002 studeerde hij ook aan de University of Manchester in het kader van het Erasmus-programma. Hij werd in 2003 advocaat aan de balie in Brussel (advocatenkantoren Allen & Overy en Eubelius) en in december 2013 vervoegde hij Crivits & Persyn als vennoot.
 
 Samen met Alex De Visscher leidt Neil de praktijkgroep administratief recht. Hij adviseert en treedt hoofdzakelijk op in materies van publiek en administratief recht (stedenbouw, milieurecht, tuchtrecht ...) en (publiek en privaat) vastgoed. Hij focust daarbij ook specifiek op overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (pps). Daarin heeft hij een zeer ruime ervaring opgebouwd, zowel op het vlak van adviesverlening als van procesvertegenwoordiging voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Neil spreekt regelmatig op seminaries en opleidingen en is auteur van diverse publicaties in dit verband.

Lene De Vlieger

Lene De Vlieger studeerde af als master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2020 en startte meteen aan de balie West-Vlaanderen. Ze vervoegde het advocatenkantoor Crivits&Persyn in augustus 2021. Lene legt zich voornamelijk toe op het overheidsopdrachtenrecht, ambtenarenrecht, omgevingsrecht en aannemingsrecht.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-631: erkend voor 3 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 227,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be