Handels- en economisch recht
20/11/2019
Dave Mertens
13:30 tot 17:30
Hasselt

Nieuwe spelregels contracteren B2B. Halsbrekende valkuilen en wonderlijke opportuniteiten

Klassiek geldt naar Belgisch recht de stelregel dat de contractvrijheid tussen ondernemingen - althans buiten het toepassingsgebied van een aantal dwingende wetsbepalingen - vrijwel absoluut is. Na het verdwijnen van het handelaarsbegrip, blijft het onderscheid tussen ‘onderneming’ en ‘consument’ van doorslaggevend belang, bv. bij de redactie én toepassing van algemene voorwaarden en (model)contracten. 
 
Dit uitgangspunt wordt volledig op de helling gezet door de wet van 4 april 2019 (BS 24 mei 2019). De nieuwe wet voert op drie vlakken wijzigingen in van het Wetboek Economisch Recht, namelijk met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid (Boek IV), onrechtmatige bedingen (Boek VI) en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen (Boek VI). Telkens wordt de grens met het consumentenrecht verder uitgevlakt. Het eerste luik (Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen) treedt al in werking op 1 september 2019.
 
Het ene en het andere kan een grote impact hebben in de B2B-relatie. Enerzijds biedt de nieuwe wet heel wat extra munitie aan m.n. ‘zwakkere’ contractspartijen om, bijvoorbeeld, bezwarende bedingen (bv. niet-concurrentie), de allocatie van kosten en risico’s (bv. exoneratiebedingen), eenzijdig opgelegde of opgedrongen (contract)wijzigingen of contractweigeringen aan te vechten. Anderzijds laten de nieuwe regels bijzonder veel ruimte voor interpretatie en feitelijke beoordeling. Deze poging van de wetgever om vermeende ‘misbruiken’ aan te pakken, dreigt zo toch vooral aanleiding te zullen geven tot rechtsonzekerheid en bijkomende geschillen. Dit temeer nu de wettelijke bescherming uitdrukkelijk niet beperkt is tot KMO’s of (andere) ‘zwakkere’ ondernemingen. Evenmin gelden de regels enkel voor welbepaalde sectoren of (inter)nationale situaties. Elke onderneming die in België actief is wordt dus met een nieuwe juridische realiteit geconfronteerd.  
 
In dit seminarie wordt in detail ingegaan op de nieuwe regels en de mogelijke impact ervan op de rechtspraktijk. Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u een helder zicht op het grote potentieel én de verregaande risico’s voor elke ondernemer en rechtspraktizijn.   
 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjeslunch
13:30 - 17:00
Opleiding inclusief koffiepauze
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Dave Mertens

Dave Mertens° is partner bij Schoups.

Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen.

Dave publiceert geregeld over distributierecht, marktpraktijken en insolventie en geeft hierover lezingen. Binnen het kantoor legt hij zich dan ook vooral op deze materie toe. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Van 2012 tot 2018 doceerde hij als gastprofessor het vak “Vergelijkend, Europees en Internationaal Handelsrecht” (1e en 2e Master).

Dave vervoegde het kantoor Schoups in 2004 tot 2005. Vervolgens promoveerde hij als Doctor in de Rechten met een proefschrift over “Bescherming van cliënteel”. In 2010 vervoegde hij het kantoor opnieuw.

Hij is actief in het Nederlands, Frans en Engels.

Vakgroepen
Overheidsopdrachten en PPS
Ondernemingsrecht
Vastgoed & projectontwikkeling
Privacy en Gegevensbescherming

Curriculum

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2000
 • European Master in Law and Economics (LL.M), Universiteit Hamburg, 2004
 • Doctor in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2010
Professionele ervaring:

 • Advocatenkantoor Linklaters De Bandt, Litigation, 2000-2003
 • Advocatenkantoor Schoups, 2004-2005 en 2010-heden
 • Rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen, 2005-heden
 • Lid redactieraad Rechtskundig Weekblad (deelredactie Handels-, economisch en fiscaal recht), 2012-heden


Publicaties

 • MERTENS, D. en BATS, J. “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VII: Naar een soepeler ontbindings- en vereffeningsregime in het WVV.”, Pacioli 2019, afl. 488, 1-4.

 • MERTENS D., “Betere bescherming van “bedrijfsgeheimen”. Men zegge het niet voort.”, RW 2018-19, 1042.

 • MERTENS, D. en BATS, J., “Het Insolventierecht” in Dé Gids voor vennootschappen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 791-826.

 • MERTENS, D., “Hervorming van het ondernemingsrecht op kruissnelheid. De ‘kooplieden’ zijn weldra voltooid verleden tijd.”, Pacioli 2018/468, 7-10.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. en VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D. en BATS, J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “Distributie (handelscontracten)” in HOUBEN, R., STRAETMANS, G., VAN ZIMMEREN, E. en VANHEES, H. (eds.), Mode en recht, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 247-274.
 • MERTENS, D. en COCKX, S., “Winterles General Data Protection Regulation”, Balie Antwerpen, 10 januari 2018.
 • MERTENS, D. en BATS J., “Het nieuwe Insolventierecht is in aantocht”, Pacioli 2017/453, 1-7.
 • MERTENS, D., “De bijkomende schadevergoeding voor de handelsagent. Eindelijk uitgeklaard?” (noot onder HvJ 3 december 2015), RW 2016-17, 1184-1187.
 • MERTENS, D., “Artikel 104-109 WER”, Comm.Handel., Mechelen, Kluwer, 2016, afl. 73 56 p.
 • MERTENS, D., “De nietigheid onder de Wet Precontractuele Informatie: streng of rechtvaardig?” (noot onder Cass. 17 september 2015), RABG 2016, 675-683.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS, G. en STUYCK, J. (eds.), Commercial Practices, Gent, Larcier, 2015, 197-204.
 • BEVERS, G., MERTENS, D. en SOL, L., “Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten”, Pacioli 2015/409, 4-7.
 • MERTENS, D., “Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn” (noot onder Cass. 23 januari 2015), DAOR 2015,115, 18-23.
 • MERTENS, D., “Een cliënteelvergoeding naar gemeen recht? Het geval van de zgn. ‘uitbatingsvergoeding’” (noot onder Gent 7 januari 2015), RW 2015-16, 545-549.
 • MERTENS, D. en PONET, B., “Commerciële contracten en precontractuele informatie” in CBR Jaarboek 2013-2014, Antwerpen, Intersentia, 2014, 237-317.
 • MERTENS, D., “Franchise- en distributieovereenkomsten” in COUWENBERG E., HANSEBOUT A. en VANFRAECHEM L. (eds.), Wet en duiding IPR, Brussel, Larcier, 2014, 463-464.
 • MERTENS, D., “Bedrog met (internet)gidsen en reclameronselarij” (noot onder Voorz. Kh. Hasselt 14 september 2012), RW 2013-14, 1072-1075.
 • MERTENS, D., “Unfair Competition” in STRAETMANS G. en STUYCK J. (eds.), Commercial Practices, Brussel, Larcier, 2014, 187-193.
 • MERTENS, D., “Optieovereenkomst, voorkooprecht en voorkeurrecht” in DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE A.L. e.a. (eds.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 871-885.
 • MERTENS, D., “Over de toepassing van het Europese en Belgische mededingingsrecht door de feitenrechter en de beperkende werking van het mededingingsrecht” (noot onder Luik 28 februari 2011), DAOR 2012, afl. 102, 249-256.Accreditatie

BIBF:98375 erkend voor 3,5u permanente vorming
IAB:Erkenning in aanvraag
OVB:2019-00831 erkend voor 4 punten permanente vorming
IBJ:Erkenning in aanvraag

Kostprijs & data

€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Holiday Inn Hasselt
Kattegatstraat 1
3500 Hasselt

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be