Publiek- en administratief recht
30/03/2023
Live
Alexander Verschave
2u

Naar een duurzame bouwpraktijk: warmtenetten juridisch bekeken

Heel wat werkzaamheden binnen de bouwsector worden tegenwoordig uitgevoerd met aandacht voor duurzaamheid. Een van de recente trends is de strategie om te verwarmen met warmtenetten als alternatief voor gas. Dat vraagt echter om enkele verduidelijkingen vanuit projectmatig en juridisch perspectief. Wat is toepasselijke regelgeving? Wie zijn de belangrijkste actoren in dit verhaal? Op welke details moet je letten bij het opzetten van deze structuren en overeenkomsten?
In dit webinar zal het volledige traject worden doorlopen: van productie van warmte, tot aanleg van een warmtenet en het beheer en de exploitatie ervan alsook de interferenties met de afnemers en de lokale besturen.

Hierbij zullen o.m. de volgende topics worden aangeraakt:

  • Aandachtspunten voor projectontwikkelaars: naar basisakte toe, naar contact met warmteleverancier; technische vereisten en juridische impact; onderscheid tussen individuele afname in een VME en een collectieve afname;
  • Aandachtspunten voor gemeenten bij aanleg warmtenetten en beheer (onderscheid eigen beheer, beheer in IGS-verband en beheer door energieleverancier);
  • Aandachtspunten voor warmteleverancier: naar contracten en prijsherziening toe;
  • Aandachtspunten voor afnemers: contracten;
  • Aandachtspunten voor beheerder van het warmtenet: garanties naar stopzetting toe voor de warmteafnemers.
 
Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Spreker

Alexander Verschave

Alexander Verschave is advocaat bij Equator Advocaten en verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen. Hij legt zich in die praktijk voornamelijk toe op het publiek- en administratief recht in de ruime zin van het woord, met daarbij een bijzondere interesse voor overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerking (PPS) en de daarmee gepaard gaande interferenties met het privaatrecht (o.m. zakenrechtelijke constructies). Hij staat zowel (aanbestedende) overheden als ondernemingen bij in die materies. Alexander Verschave staat ook meerdere lokale besturen bij vragen met betrekking tot het opmaken van politiereglementen en bestuurlijke handhaving in het algemeen. 
 
Daarnaast is hij als navorser verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt.

Alexander Verschave heeft in de voormelde materies meerdere publicaties op zijn naam. 

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-777: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be