Gerechtelijk recht
01/02/2022
Live
Evy Dhaene, Guillaume Deknudt
3u

Livewebinar: taakverdeling tussen rechtbank en notaris-vereffenaar bij vorderingen, een mijnenveld voor de advocatuur / erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij keuze- en verblijvingsbedingen-Cassatiearresten van 9 maart 2020 en 7 december 2020

In het eerste deel van dit seminarie wordt bekeken hoe de verscheidene actoren in een vereffening-verdeling vorderingen moeten instellen die een impact hebben op de vereffening-verdeling. Op dit ogenblik is er in de praktijk immers geen duidelijkheid of dit bij de notaris of bij de rechtbank moet, en op welke manier. Aan de hand van casussen wordt besproken wat gelet op de onduidelijkheid praktisch het best wordt gedaan in bepaalde situaties. Tevens wordt ingegaan op hoe een dagvaarding het best wordt opgebouwd.
 
In een tweede deel van dit seminarie wordt ingegaan op het recente Cassatiearrest van 7 december 2020, waarin werd geoordeeld over de erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij keuze- en verblijvingsbedingen (onder last). Vooreerst wordt deze leer toegelicht en wordt ingegaan op de gevolgen ervan. Daarnaast wordt praktisch bekeken hoe te anticiperen op deze leer van het Hof van Cassatie, zowel in het kader van de successieplanning van cliënten als na hun overlijden, bijvoorbeeld bij de uitoefening van het keuzebeding. Tevens wordt bekeken hoe met deze leer om te gaan in bestaande vereffeningen-verdelingen. 

Programma

13:00 - 16:00
Liveuiteenzetting

Sprekers

Evy Dhaene

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Guillaume Deknudt

Guillaume Deknudt begeleidt reeds een 15-tal jaar vermogende particulieren. Hij beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij heeft tevens een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Ten slotte behandelt hij ook veel fiscale fraudedossiers waarbij bij voorkeur een regeling met de fiscus of het parket wordt nagestreefd.

Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur. Zo was hij 10 jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak inzake schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeks Patrimonium. Guillaume is tevens een veelgevraagd gastspreker.

Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven en nadien aan de Universiteit van Hasselt.

Guillaume is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balies van Kortrijk en Brussel.

Accreditatie

ITAA:Erkend voor 3u permanente vorming
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2021-00282 Erkend voor 3 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 198,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

Livewebinar

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be