Burgerlijk recht
16/02/2022
Live
Nic Clijmans
3u

Livewebinar: Nieuw bewijsrecht in commerciële en burgerlijke zaken

De wet van 13 april 2019, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2019, inhoudende “invoering van een burgerlijk wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek”, voerde, met ingang van 1 november 2020, een nieuw bewijsrecht in onze rechtsorde in.
Daartoe werd een nieuw Burgerlijk Wetboek in het leven geroepen bestaande uit 9 boeken.
Dit nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat naast het “gekende” Burgerlijk Wetboek dat vanaf 1 november 2020 het opschrift draagt “oud Burgerlijk Wetboek” (O.B.W.).
Het is de bedoeling om vervolgens stelselmatig de diverse, geciteerde vakgebieden van het burgerlijk recht van oud wetboek naar nieuw wetboek over te zetten en gelijktijdig te moderniseren. 
Een eerste stap in deze modernisatie is dus gezet door de invulling van het boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, relatief snel gevolgd door een tweede stap, bestaande in de invoering van het boek 3 “Goederen” door de Wet 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020), met ingang van 1 september 2021.
 
Dit webinar wil de volger ervan bekend maken met het nieuwe bewijsrecht, haar definities, principes en werking; er wordt gefocust op  toepassing van het nieuwe wetgevend kader in de praktijk, zowel in burgerlijke zaken, als in commerciële zaken (het zgn. ondernemingsbewijsrecht). Oog is er ook voor een aantal nieuwe bewijstechnieken, zoals de omkering van de bewijslast en het bewijs door waarschijnlijkheid. De spreker staat ook stil bij de laatste rechtspraak in deze materie.


Programma

13:00 - 16:15
Liveuiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Nic Clijmans

In 1996, na drie onderscheidingen en twee grote onderscheidingen, studeerde Mr. Nic Clijmans*  af aan de VUB om daarna lid te worden van de Antwerpse balie.

Hij bleef evenwel part-time werkzaam aan de universiteit als praktijkassist voor achtereenvolgens de cursussen zakenrecht en, nog steeds, procesrecht. Hij publiceerde in dat laatste domein verschillende bijdragen

Daarnaast was hij geruime tijd actief als zelfstandig medewerker op het gerenommeerde advocatenkantoor Stibbe te Brussel, alwaar hij cassatiewerk verrichtte.

Mr. N. Clijmans is sinds enkele jaren praktiserend plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, waar hij voornamelijk verzekeringsdossiers en aansprakelijkheidsdossiers beoordeelt als Kamervoorzitter.

Sinds 2018 geeft Mr. Nic Clijmans ook les (ter zake het deskundigenonderzoek) aan de stageschool van de Balie Provincie Antwerpen en is hij bestuurslid in de vakgroep verzekeringen van diezelfde balie.

Sinds september 2019 is Nic Clijmans ook erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Voornaamste specialisaties:

  • Verzekeringsrecht (aansprakelijkheden-bouw (BA/ABR/Decenale)-brand)
  • Contracting
  • Vastgoed
  • Aanneming
  • Beroepsaansprakelijkheid

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2021-01600 Erkend voor 3 punten permanente vorming
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 207,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be