Handels- en economisch recht
16/06/2022
Live
Kwinten Dewaele
2u

Livewebinar: Invloed van internationale sancties op nieuwe en vooral lopende overeenkomsten

"​Internationale sancties zijn voor vele bedrijven geen ver-van-mijn-bed-show (meer). De vraag rijst dan ook wat de invloed is van dergelijke sancties op nieuwe en vooral lopende overeenkomsten. Wanneer kan, mag of moet een partij nog uitvoering geven aan deze overeenkomsten? Met welke risico's in aanverwante rechtsdomeinen (in het bijzonder het discriminatierecht) moet rekening worden gehouden? En wat is de rol van de  Europese blokkeringsverordening in deze? Deze lezing gaat in op de basisprincipes eigen aan de wisselwerking tussen internationale sancties en het contractenrecht en vormt een inleiding voor diegenen die niet vertrouwd zijn met dit rechtsdomein."

Programma

13:00 - 15:00
Livewebinar met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Kwinten Dewaele

Kwinten studeerde rechten aan de KU Leuven (2014-2019, magna cum laude), met als specialisatie economisch recht en privaatrecht. Tijdens zijn masteropleiding volgde hij het onderzoeksmasterprogramma, georganiseerd in samenwerking met Tilburg University. Sinds september 2019 is Kwinten verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht, waar hij een proefschrift voorbereidt onder het promotorschap van professor Bernard Tilleman (KU Leuven, Instituut voor Contractenrecht) en het co-promotorschap van professor Johan De Tavernier (KU Leuven, Ethics@Arenberg ) en professor Quentin Michel (ULiège, European Studies Unit).

Zijn proefschrift en onderzoek richten zich vooral op de private naleving en handhaving van exportcontroles op dual use-technologieoverdracht. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) wees hem in 2020 daarvoor een aspirantenmandaat toe. Daarnaast publiceert Kwinten ook over de meer algemene privaatrechtelijke gevolgen van het strategisch handelsbeleid (onder andere in de context van economische sancties) en het Belgische vennootschapsrecht. 

Accreditatie

OVB:C-2021-753 erkend voor 2 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be