Handels- en economisch recht
17/03/2022
Live
Joke Pattyn
3u

Livewebinar: Goede afspraken maken goede aandeelhouders

Dat aandeelhouders afspraken maken die hun onderlinge relaties en hun positie binnen de vennootschap beheersen, is van alle tijden. Het nut van dergelijke afspraken is door het nieuwe WVV zeker niet achterhaald, integendeel. 
Aandeelhoudersovereenkomsten blijven ook onder het WVV (en misschien nog meer zelfs dan vroeger) een bijzonder nuttig instrument om afspraken vast te leggen binnen de vennootschap en dit vanuit verschillende perspectieven: bewaren van een zekere stabiliteit in het aandeelhouderschap, beschermen van de minderheidspositie, anticiperen op mogelijke conflicten binnen de vennootschap,… 
In dit seminarie wordt, vanuit een praktisch oogpunt en met aandacht voor het vernieuwd wettelijk kader, ingezoomd op een aantal klassieke aandeelhoudersafspraken. 

Er wordt o.m. stilgestaan bij volgende vragen: 
·        Wat is de impact van het vernieuwd wettelijk kader, voor bestaande en nieuwe aandeelhoudersovereenkomsten?
·        Welke rechtsvorm kies ik best vanuit het oogpunt van aandeelhoudersafspraken: BV of NV? 
·        Worden de aandeelhoudersafspraken best in een onderhandse overeenkomst of in de statuten verwerkt? 
·        Welke overdrachtsbeperkende afspraken zijn mogelijk en aan welke wettelijke voorwaarden moeten deze voldoen?
·        Zijn stemafspraken tussen aandeelhouders nog steeds mogelijk onder het WVV? Quid tussen bestuurders? 
·        Hoe kunnen de belangen van de minderheidsaandeelhouder beschermd worden op het vlak van bestuur van de vennootschap? 
·        Hoe kan op mogelijke conflicten binnen de vennootschap geanticipeerd worden in een aandeelhoudersovereenkomst? 

 

Programma

13:30 - 17:30
liveuiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Joke Pattyn

Meester Pattyn is Senior Counsel bij Eubelius advocaten sinds 1 januari 2013. In het najaar van 2002 werd zij lid van de Kortrijkse balie.
Zij werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2002.
 
Mr Joke Pattyn legt zich vooral toe op M&A in de brede zin, met een focus op de relaties tussen aandeelhouders en overnamefinanciering, maar zij is ook actief binnen de ruimere context van het vennootschaps- en ondernemingsrecht.
 
Zij spreekt regelmatig op studiedagen en schrijft artikelen voor juridische tijdschriften. Vanuit haar praktische ervaring schreef mr Pattyn een boek over aandeelhoudersovereenkomsten binnen de niet-publieke naamloze vennootschap.

Accreditatie

ITAA:erkenning in aanvraag
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:erkenning in aanvraag
IBJ:U ontvangt een deelnameattest

Kostprijs & data

€ 198,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be