Handels- en economisch recht
17/12/2021
Live
Dorothy Gruyaert
2u

Livewebinar: Een jaar na de inwerkingtreding van de wet op de B2B-onrechtmatige bedingen. Wordt de soep zo heet gedronken als ze werd opgediend?

Eén jaar na de inwerkingtreding van de wet op de B2B-onrechtmatige bedingen wordt de balans opgemaakt. Wordt de soep zo heet gedronken als ze werd opgediend?

 De afkondiging van de wet bleef aanvankelijk onder de radar, maar veroorzaakte nadien een schokgolf in de praktijk, niet in het minst bij de opstellers van contracten. Voortaan dienen alle contracten tussen alle ondernemingen, op enkele uitzonderingen na, immers te voldoen aan de maatstaf van de evenwichtigheid. 
De wetgever voorziet in een driedelige toets om na te gaan of een contract wel evenwichtig is. Er is sprake van een algemene toetsingsnorm, een zwarte lijst met onrechtmatige bedingen (naar het voorbeeld van de B2C-contractuele relaties) en een grijze lijst met bedingen die vermoed worden onrechtmatig te zijn. 
Met deze driedelige toets moeten de rechters dus aan de slag wanneer het tot een juridisch geschil komt tussen contractpartijen. Bij het afsluiten van een contract kan men hier maar beter op anticiperen. 

In dit seminarie wordt aan de hand van concrete voorbeelden en modelclausules besproken waar de valkuilen zitten bij het opstellen van B2B-contracten en hoe hieraan kan worden verholpen. Dit is bij uitstek een praktisch seminarie waarbij de focus zal liggen op vastgoedcontracten.

Programma

12:00 - 14:00
liveuiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Dorothy Gruyaert

Prof.dr. Dorothy Gruyaert (°1988) is docent bestuursrecht aan de KU Leuven campus Kulak. Zij is zowel lid van het Leuven Centre for Public Law als van het Instituut voor goederenrecht. Haar onderzoek rond Recht en duurzaamheid bevindt zich immers op de grens tussen publiekrecht en privaatrecht. Zij doceert tevens in het postgraduaat in de vastgoedkunde van het postuniversitair centrum aan de Kulak.

Van 2006 tot 2011 studeerde zij rechten aan de Kulak, KU Leuven en Stellenbosch University en studeerde af met grote onderscheiding. In 2016 behaalde zij de titel van doctor in de rechten met haar proefschrift “De exclusiviteit van het eigendomsrecht”. Van 2016 tot 2021 werkte zij als advocate in het team vastgoedrecht van het kantoor Eubelius. Zij deed veel ervaring op in zowel gerechtelijke procedures, adviesverlening en de redactie van vastgoedcontracten.

Accreditatie

ITAA:erkenning in aanvraag
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2021-01291 erkend voor 2 punten permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 159,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be