Gerechtelijk recht
28/09/2022
Live
Dirk De Meulemeester
2u

In’s and out’s van arbitrageprocedures in commerciële zaken tov de rechtbank

In het bedrijfsleven is gebruikelijk om in contracten een arbitrageclausule op te nemen. Hierdoor zullen eventuele (toekomstige) geschillen worden voorgelegd aan een of meer arbiters (oneven in aantal) in plaats van aan de overheidsrechter. Een procedure arbitrage kan via een instituut of ad hoc gevoerd worden. De partijen kunnen zelf het toepasselijk recht bepalen, de taal, enz. Vooral bij internationale contracten kan dit van belang zijn.
 
Een arbitrage verloopt sneller en informeler dan een procedure voor de overheidsrechter. Een procedure arbitrage is ook vertrouwelijk. Beroep tegen een arbitrale uitspraak is mogelijk.
 
In internationale geschillen gelden specifieke regels voor erkenning en tenuitvoerlegging van een arbitrage uitspraak. Arbitrage uitspraken worden in meer dan 170 landen erkent dank zij het Verdrag van New York van 1958.
 
Tijdens de opleiding overlopen we de belangrijkste juridische bouwstenen van arbitrage (Deel VI Ger.W. en softlaw) en gaan we parallel en praktijkgericht in op enkele sleutelmomenten (benoeming scheidsgerecht, procedurele beslissing nr. 1, bifurcation, overlegging van stukken, getuigen, zitting, post hearing briefs, uitvoering, annulatie).

Programma

13:00 - 15:00
liveuiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Dirk De Meulemeester

DIRK DE MEULEMEESTER beoefent al meer dan 15 jaar geschillenbeslechting in zowel nationale als internationale commerciële arbitrage, waarbij hij optreedt als raadsman of arbiter (co-arbiter, enige arbiter of voorzitter arbiter) in meer dan vijftig arbitrageprocedures, geadministreerd (inclusief ICC, Zwitsers Rules, ICSID, CEPANI, WIPO) en ad hoc, beheerst door verschillende procedurele en materiële wetten, zowel burgerlijk recht als common law (incl. Engels en Zwitsers), en internationaal recht. Zijn specialismen zijn onder meer joint venture, aandelenaankoop, fusies en overnames, verkoop, agentuur, distributie, IT, bouw, energie, de farmaceutische sector en investeringsarbitrage.

De heer De Meulemeester is advocaat aan de balie van Gent en Parijs en managing partner bij advocatenkantoor Lexlitis met kantoren in Gent, Brussel, Antwerpen, Luik en Parijs. Hij is voorzitter van CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediation) en gastprofessor aan de Universiteit Gent. Dhr. De Meulemeester is tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank van Koophandel van Gent en maakte deel uit van de taskforce die de nieuwe Belgische arbitragewet van 2013 opstelde.

Accreditatie

OVB:C-2021-1431 erkend voor 2 punten permanente vorming.
IBJ:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen

Kostprijs & data

€ 156,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be