Burgerlijk recht
29/06/2023
Live
Nic Clijmans
3u15

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en commerciële geschillen

De wet van 13 april 2019, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2019, inhoudende “invoering van een burgerlijk wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek”, voerde, met ingang van 1 november 2020, een nieuw bewijsrecht in onze rechtsorde in.

“Wie” moet “wat” “hoe” voortaan bewijzen?

Dit webinar wil de volger ervan bekend maken met het nieuwe bewijsrecht, haar definities, principes en werking, met inbegrip van de nieuwe bewijstechnieken (omkering bewijslast en waarschijnlijkheidsbewijs); er wordt gefocust op  toepassing van het nieuwe wetgevend kader in de praktijk, zowel in burgerlijke zaken, als in commerciële zaken (het zgn. ondernemingsbewijsrecht). Een vastgoedcasus moet de principes illustreren.

Het verzekeringsrecht, als lex specialis, wordt uitgelicht.

De spreker staat doorheen de presentatie stil bij de belangrijkste recente rechtspraak.

Programma

13:30 - 16:45
Live uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Nic Clijmans

In 1996, na drie onderscheidingen en twee grote onderscheidingen, studeerde Mr. Nic Clijmans*  af aan de VUB om daarna lid te worden van de Antwerpse balie.
Hij bleef evenwel part-time werkzaam aan de universiteit als praktijkassist voor achtereenvolgens de cursussen zakenrecht en, nog steeds, procesrecht. Hij publiceerde in dat laatste domein verschillende bijdragen.
Daarnaast was hij geruime tijd actief als zelfstandig medewerker op het gerenommeerde advocatenkantoor Stibbe te Brussel, alwaar hij cassatiewerk verrichtte.
Mr. N. Clijmans is sinds enkele jaren praktiserend plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, waar hij voornamelijk verzekeringsdossiers en aansprakelijkheidsdossiers beoordeelt als Kamervoorzitter.
Sinds 2018 geeft Mr. Nic Clijmans ook les (ter zake het deskundigenonderzoek) aan de stageschool van de Balie Provincie Antwerpen en is hij bestuurslid in de vakgroep verzekeringen van diezelfde balie.
Sinds september 2019 is Nic Clijmans ook erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Voornaamste specialisaties:
  • Verzekeringsrecht (aansprakelijkheden-bouw (BA/ABR/Decenale)-brand)
  • Contracting
  • Vastgoed
  • Aanneming
  • Beroepsaansprakelijkheid

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-1699: erkend voor 3 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 227,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be