Gerechtelijk recht
17/03/2023
Live
Philip Traest
2u

Het grievenstelsel en het hoger beroep in strafzaken

We zijn intussen meer dan 5 jaar verder in de toepassing van het grievenstelsel in hoger beroep in strafzaken. Daar waar de wetgever appelrechters wilde ontlasten, ontstonden verschillende valkuilen voor strafrechtadvocaten in de toepassing van de nieuwe regels binnen het strafprocesrecht. Welke regels bestaan er? Waar worden fouten tegen gemaakt (en dreigt een onontvankelijkheid van een hoger beroep) en hoe kunnen deze fouten worden vermeden?
Het seminarie zal een focus zijn op:
- het wetgevend kader met belangrijke principes
- overzicht van rechtspraak
- overzicht van enkele typische valkuilen met suggesties voor de latere praktijk

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Programma

12:30 - 14:30
Live uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Philip Traest

Philip studeerde rechten (Gent, 1982) en criminologie (Gent, 1983) aan de Universiteit Gent.

In 1992 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de Rechten met een proefschrift getiteld “Het bewijs in strafzaken”.

Van 1982 tot 1996 was hij advocaat aan de balie te Gent in het kantoor Storme, Leroy, Van Parys, Doolaege.

In 1996 werd hij advocaat aan de balie te Brussel in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae, thans Linklaters.

In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen.

Hij is actief in het brede domein van het strafrecht, met inbegrip van het ondernemingsstrafrecht en de raakpunten met andere disciplines.

Philip heeft zijn praktijk als advocaat steeds gecombineerd met zijn academische opdracht. Hij werd assistent aan de Universiteit Gent in 1985 en docent in 1993. Thans is hij buitengewoon hoogleraar in de vakgebieden strafrecht en strafvordering.

Hij is bovendien auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht, waaronder het bewijsrecht.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-659: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be