Burgerlijk recht
07/07/2020
Charlotte Willemot
09:00 tot 12:30
Drongen

Het 'basics' van het nieuw goederenrecht


De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek werd op 17 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet zal (bijna) integraal in werking treden 18 maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 1 september 2021. 

Een van de grote verdiensten van de hervorming bestaat erin om de basisregels en -principes van het goederenrecht uitdrukkelijk te bevestigen. De wetgeving met betrekking tot eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden en hypothecaire publiciteit wordt voortaan in een boek (Boek 3) geregeld en niet langer in afzonderlijke, soms verouderde wetten. Tegelijkertijd is er ook heel wat ruimte voor vernieuwing. Opvallend is onder meer het feit dat er een afzonderlijke titel wordt ingevoerd over burenrelaties, waarin de bepalingen over burenhinder, de gemene afsluiting en de erfdienstbaarheden samen worden behandeld. Maar ook op het vlak van erfpacht, opstal en vruchtgebruik vallen er heel wat opmerkelijke innovaties te noteren.

In deze opleiding van 3u worden de hoofdlijnen van het nieuwe goederenrecht op een overzichtelijke manier toegelicht en besproken. In deze korte tijdspanne krijgt u een samenvatting van de voornaamste wijzigingen, zodat u snel en volledig wordt klaargestoomd voor de praktijk. 

In het bijzonder zullen tijdens dit seminarie de volgende essentiële topics aan bod komen:

  1. Erfpacht in het nieuwe goederenrecht
  2. Opstalrecht in het nieuwe goederenrecht
  3. Vruchtgebruik in het nieuwe goederenrecht
  4. Burenrelaties in het nieuwe goederenrecht

Programma

08:30 - 09:00
Registratie inclusief koffie en ochtendkoek
09:00 - 12:30
Opleiding inclusief koffiepauze en versnapering
12:30 - 13:00
Broodjeslunch

Spreker

Charlotte Willemot

Charlotte Willemot is in 2008 met grote onderscheiding afgestudeerd als Master in de Rechten en in 2009 met onderscheiding als Master in het Notariaat. Na haar opleiding werkte ze een aantal jaren als juriste in het Tax & Legal Team van Deloitte Fiduciaire. Daar specialiseerde ze zich voornamelijk in successieplanning en familiale aandeelhoudersrelaties. De voorbije jaren bereidde Charlotte onder het promotorschap van prof. dr. Annelies Wylleman een proefschrift voor over het beheer van appartementsmede-eigendommen. Dit proefschrift zal ze binnenkort openbaar verdedigen. Vandaag werkt ze als notarieel juriste in het kantoor van de geassocieerde notarissen Van Oudenhove-Soutaer. Daarnaast blijft ze deeltijds verbonden aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent). Ze spreekt regelmatig op studiedagen en congressen en heeft reeds heel wat publicaties over het appartements- en goederenrecht op haar naam staan.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenningsaanvraag kan indienen
OVB:Erkenning in aanvraag
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenningsaanvraag kan indienen tot maximum twee maanden na de dag van de gevolgde opleiding

Kostprijs & data

€ 195,00
€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

Van Der Valk Hotel Drongen
Baarleveldestraat 2
9031 Drongen

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be