Burgerlijk recht
13/12/2019
Wannes Vandenbussche
13:30 tot 17:30
Mechelen

Hervorming bewijsrecht

Op 4 april 2019 keurde het Federaal Parlement Boek 8 over Bewijs goed als onderdeel van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Dit betekende meteen de belangrijkste hervorming van het bewijsrecht in meer dan 200 jaar. De achterliggende doelstelling was om de bewijsregels aan te passen aan de behoeften van de rechtszoekenden in de 21ste eeuw. 
In de eerste plaats voorziet Boek 8 in uniforme en hedendaagse definities van cruciale concepten (zoals de handtekening of het geschrift). Daarnaast verankeren de nieuwe regels de moderne stand van zaken. Ten derde voert Boek 8 een aantal vernieuwingen door (zoals de omkering van de bewijslast en de verhoging van de drempel voor het gereglementeerde bewijsstelsel).

Deze studienamiddag beoogt een eerste kennismaking te bieden met de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek, waarvan de inwerkingtreding voorzien is op 1 november 2020.

Wannes Vandenbussche is werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel in de Dispute Resolution Practice van Linklaters en als plaatsvervangend docent aan de KU Leuven. Zijn proefschrift ging over bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Vandenbussche verdiept zich onder meer in bewijsrecht, burgerlijk procesrecht en ADR. 

Programma

00:30 - 13:30
Registratie inclusief lunch
13:30 - 17:00
Opleiding inclusief koffiepauze
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Wannes Vandenbussche


Wannes Vandenbussche (1989) studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). Hij behaalde in juli 2012 zijn diploma in de Joint Research Master van de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg (magna cum laude). 

Wannes was tussen september 2012 en augustus 2017 voltijds verbonden aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven, eerst als onderzoeks- en onderwijsassistent (AAP) en nadien als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Hij vervulde onderwijstaken aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt (in het aansprakelijkheids-, bewijs- en verbintenissenrecht). Wannes was lid van diverse raden en besturen, zowel facultair (Faculteitsbestuur, Faculteitsraad en POC Rechten) als universitair (Academische Raad, Universiteitsraad en Groepsbestuur Humane Wetenschappen). In het kader van zijn doctoraal onderzoek voltooide hij onderzoeksverblijven aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit van Utrecht, aan de Université de Genève, aan het Max Planck Institute for Procedural Law in Luxemburg en aan de Université d’Aix-Marseille.

In mei 2017 verdedigde hij zijn proefschrift over bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, onder de wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Ilse Samoy (promotor) en prof. dr. Benoit Allemeersch (co-promotor). Nadien was hij gedurende één jaar actief als associate research scholar (B.A.E.F. & Fulbright scholar) aan Yale Law School, waar hij werkte aan een postdoctoraal onderzoeksproject over de rol van verontschuldigingen in de burgerlijke procedure. 

Sinds september 2018 is hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel in de Dispute Resolution Practice van  Linklaters. Hij richt zich voornamelijk op (buiten)contractuele en financiële geschillen. Gedurende het academiejaar 2018-19 doceert hij als plaatsvervangend docent het aanvullende keuzevak bewijsrecht in de master rechten te Leuven. Op dit ogenblik  is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht van de KU Leuven.
Wannes is redactielid van het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht en de redacteur procesrecht van het Nieuw Juridisch Weekblad. Hij is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Zijn proefschrift werd bekroond met de Driejaarlijkse Prijs voor Gerechtelijk Privaatrecht (2014-2017).  Met zijn artikel "Dealing with Evidentiary Deficiency in Tort Law" werd hij de eerste laureaat van de Marcel Storme Essay Prize.

Accreditatie

OVB:2019-01692 Erkend voor 4 punten permanente vorming
IGO:Erkend door het IGO die alle inschrijvingskosten ten laste neemt. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Kostprijs & data

€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Technopolis
Technologielaan
2800 Mechelen

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be