Handels- en economisch recht
17/11/2022
Prof. dr. Bertel De Groote, Drs. Jonathan Vandenbogaerde, Drs. Gauthier Vandenbossche
13:30 tot 17:30
Gent

Faillissement van natuurlijke personen (kwijtschelding)

Deze sessie handelt over de insolventie van natuurlijke personen. Daarbij moet de insolventie van natuurlijke personen-ondernemers van de insolventie van natuurlijke personen niet-ondernemers worden onderscheiden. Die afbakening gebeurt aan de hand van het “ondernemingsbegrip” vervat in artikel I.1, 1° van
het Wetboek van Economisch Recht. Vooreerst beoogt deze sessie, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in het recht, dit onderscheiden toepassingsgebied op scherp te stellen.
De faillissementsregeling van natuurlijke personen-ondernemers is opgenomen in Boek XX WER.
Deze sessie belicht voornamelijk de kwijtscheldingsregeling vervat in de artikelen XX.173-174 WER.
In het bijzonder wordt inzicht gegeven in de procedurele en materiële aspecten van het kwijtscheldingscontentieux, gebaseerd op een rechtspraakoverzicht.
Daarbij zal tevens een vergelijking worden gemaakt met de kwijtschelding van schulden in de collectieve schuldenregeling.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjes
13:30 - 15:30
Opleiding deel 1
15:30 - 15:45
Koffiebreak
15:45 - 17:30
Opleiding deel 2

Sprekers

Prof. dr. Bertel De Groote

Bertel De Groote behaalde in 2003 het doctoraat in de rechten met een proefschrift over informatietechnologie en IPR. Hij is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent (Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën) en verzorgt er onder meer de opleidingsonderdelen “inleiding tot het recht”, “privaatrecht” en “onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen” in de opleidingen “handelswetenschappen” en “bestuurskunde en publiek management”. . Hij is coördinator van de opleiding “handelswetenschappen”. Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Onderzoeksmatig is hij vooral geïnteresseerd in privaatrecht (o.a. bescherming van consumenten en IPR). Hij verzorgt in het bijzonder spreekbeurten en publiceert over “collectieve schuldenregeling”.

Drs. Jonathan Vandenbogaerde

Drs. Jonathan Vandenbogaerde is master in de Moraalwetenschappen en master in de Rechten en bereidt aan de Universiteit Gent, onder het promotorschap van prof. dr. Jan Verplaetse, een proefschrift voor over institutionele vergeving. Jonathan is winnaar van de TPR-prijs 2021 en publiceerde onder meer over de kwijtschelding van schulden van gefailleerde natuurlijke personen. Hij is eveneens advocaat aan de balie van Oudenaarde.

Drs. Gauthier Vandenbossche

Drs. Gauthier Vandenbossche is master in de Handelswetenschappen. Onder het promotorschap van prof. dr. Bertel De Groote en prof. dr. Diederik Bruloot bestudeert Gauthier (optimalisaties van) het personeel toepassingsgebied van insolventieprocedures. Hij is als assistent verbonden aan de Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en het Instituut Financieel Recht (Faculteit Recht en Criminologie) van de Universiteit Gent. Gauthier is auteur van diverse bijdragen in het ondernemingsrecht en het fiscaal recht.

Accreditatie

OVB:C-2021-1626: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Kostprijs & data

€ 207,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

HI Expres Gent
Akkerhage 2
9000 Gent

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be