Gerechtelijk recht
05/06/2023
Live
Sebastian Tytgat, Hannah Matthys
2u

Economische afhankelijkheid: wat zijn de spelregels?

In dit webinar zal dieper worden ingegaan op een bespreking van (i) het concept en de juridische basis (nl. de wet van 4 april 2019) van misbruik van economische afhankelijkheid, (ii) de voorlopige toepassingen in de gepubliceerde rechtspraak, (iii) gelieerde concepten die in discussies vaak gebruikt worden (bijv. misbruik van een dominante positie en agressieve marktpraktijken), en (iv) toelichting van specifieke casussen uit de eigen praktijk van de sprekers.

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Sprekers

Sebastian Tytgat

Sebastian Tytgat is lid van de Brusselse Balie sinds 2015 en maakt deel uit van het International Commercial & Trade Team van Baker McKenzie. Hij behaalde zijn Master aan de KU Leuven in 2014, en een bijkomende Master aan de Université Libre de Bruxelles in 2015. Sinds 2018 is Sebastian tevens praktijkassistent gerechtelijk recht aan de KU Leuven, en in de periode 2018-2020 schreef hij verschillende actualiteitsartikelen inzake algemeen handels- en procesrecht voor het Tijdschrift Belgisch Handelsrecht - Revue de Droit Commercial Belge.
Sebastian adviseert nationale en internationale klanten bij geschillenbeslechting (zowel in de fase voor, tijdens als na een gerechtelijke of arbitrale procedure). Hij staat hen tevens bij in het kader van verschillende aspecten van hun bedrijfsvoering, van het onderhandelen, opstellen, beheren en beëindigen van verscheidene commerciële overeenkomsten (inclusief distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten) tot contacten met overheden inzake consumenten- en mededingingsrecht (bijv. naar aanleiding van een klacht).
Sebastian verzorgde reeds verschillende presentaties, zowel in het kader van juridische opleidingen (bijv. inzake de B2B-wet van 4 april 2019) als in de schoot van sectororganisaties (bijv. FEBIAC). 

Hannah Matthys

Hannah Matthys is lid van de Brusselse Balie sinds 2021 en maakt deel uit van het International Commercial & Trade team van Baker McKenzie. In 2021 behaalde ze een Master rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens haar opleiding volgde ze een uitwisseling aan American University Washington College of Law (VS) en was ze actief in verschillende verenigingen (o.a. Business2Students en het Jeugd Parlement Jeunesse).
Hannah assisteert klanten in de verschillende fases van geschillenbeslechting, alsook bij het opstellen en onderhandelen van diverse (internationale) commerciële overeenkomsten. Daarnaast adviseert ze cliënten over een brede waaier aan commerciële kwesties, waaronder agentuur en distributie, etiketteringsvoorschriften, productaansprakelijkheid, recalls en marketing.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-1142: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be