Sociaal recht
24/06/2021
Live
Lynn Van Den Meersche
2u

Do's and don'ts bij niet-concurrentiebeding.

Tijdens dit webinar zal in de eerste plaats het niet-concurrentiebeding voor werknemers in detail bekeken worden. Hierbij wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten niet-concurrentiebedingen die in een arbeidsovereenkomst kunnen worden opgenomen en wordt de rechtspraak in verband met een aantal voorwaarden, formaliteiten, sancties, … onder de loep genomen. Wat zijn de do’s en don’ts?      
 
De volgende vragen zullen onder meer aanbod komen:
  • In welk geschrift moet een niet-concurrentiebeding worden opgenomen?
  • Heeft een niet-concurrentiebeding uitwerking indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in onderling akkoord of indien het einde van de arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld wegens overmacht?
  • Welke invulling geeft de rechtspraak aan de ‘gelijksoortigheid van activiteiten’ in het kader van een niet-concurrentiebeding?
  • Moet een werkgever uitdrukkelijk afstand doen van de toepassing van het niet-concurrentiebeding en hoe dient deze afstand dan geformuleerd te worden?
  • Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van een afwijkend niet-concurrentiebeding?
  • Hoe dient de forfaitaire compensatoire vergoeding volgens de rechtspraak berekend te worden?
Daarnaast wordt er tijdens dit webinar ook even stilgestaan bij het vertrouwelijkheidsbeding. Waarom is het belangrijk om een goed uitgewerkt vertrouwelijkheidsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst? 

Programma

13:00 - 15:00
Live uiteenzetting met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Lynn Van Den Meersche

Lynn geeft cliënten dagelijks advies met betrekking tot uiteenlopende aspecten van het individueel en collectief arbeidsrecht, met een klemtoon op het individueel arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten, wijziging arbeidsvoorwaarden en andere problemen of vragen die doorheen de arbeidsrelatie rijzen, ontslagrecht, beschermde werknemers, privacy, enz.).

Lynn pleit ook regelmatig voor de arbeidsrechtbanken en -hoven, spreekt regelmatig op interne en externe seminaries en werkt mee aan juridische publicaties zoals "Praktijkboek Ontslag" en "HR Square".

Lynn behaalde in 2008 haar diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Gent (UGent). In 2009 behaalde zij een Master na Master Sociaal Recht aan de Université Libre de Bruxelles.

Lynn vervoegde ons kantoor in 2009 en is sindsdien aangesloten bij de Gentse balie.

Accreditatie

ITAA:Erkenning in aanvraag
IBR:U ontvangt een deelnameattest
OVB:2020-05334 Erkend voor 2u permanente vorming
IBJ:U ontvangt een deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan mee aanvragen

Kostprijs & data

€ 148,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be