Deontologie
27/01/2023
Live
Marnix Moerman
1,5u

Deontologie : een combinatie van advocatuur en andere mandaten – waar ligt de grens?

Hoewel de advocaat vandaag nog steeds een vrij beroep is, is hij/zij evenzeer een ondernemer. Er staan evenwel nog steeds grenzen op het combineren van het vrij beroep met andere mandaten of functies. Daarom organiseert Utopix hierover een opleiding, wat een opfrissing inhoudt van de regels en uitzonderingen op het verbod van cumulatie van mandaten en andere functies, met concrete toepassingen uit de praktijk. Deze opleiding wordt aangeboden binnen het kader van het behalen van verplichte permanente vorming binnen de deontologie voor advocaten.

Dit webinar geeft u toegang tot uw persoonlijk webinar archief van de opleidingen waarop u inschreef. Gedurende 3 maanden heeft u vrij toegang tot de opname van de seminaries/opleidingen waarvoor u inschreef.  U kunt dus het seminarie herbekijken wanneer u wilt.

Programma

12:30 - 14:00
Live uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Marnix Moerman

Marnix Moerman vatte de universitaire opleiding in de rechten aan in 1986, studeerde aan de Gentse Universiteit en behaalde de titels van kandidaat en licentiaat in de rechten met onderscheiding. Na de universitaire opleiding koos Mr. Moerman onmiddellijk voor de advocatuur. Hij schreef zich in aan de Gentse balie, doorliep er de stage en behaalde het bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat.
 
In 2002 behaalde hij het getuigschrift van beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van gerechtelijke functies:
  • Plaatsvervangend vrederechter in het vredegerecht van het kanton Lievegem daartoe benoemd bij koninklijk besluit van 28.09.1999;
  • Plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, bij koninklijk besluit van 03.06.2003;
  • Plaatsvervangend Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent, bij Koninklijk Besluit van 15.11.2010 (B.S. 23.11.2010);
 
Sinds augustus 2021 is Mr. Moerman Stafhouder van de Balie van Gent. Onderwerpen rond deontologie liggen hem nauw aan het hart.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2021-1638: erkend voor 1 punt permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be