Burgerlijk recht
10/06/2021
Live
Rinse Elsermans
3u

De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Inmiddels hebben meer dan 200.000 Belgen een zorgvolmacht opgemaakt, om op die manier te verzekeren dat de beslissingen over het vermogen en de persoon zullen worden genomen door de nauwe vertrouwenspersoon die daartoe het best in staat is.

Deze sessie behandelt zeer concreet o.a.:
- Wanneer is het zinvol om een zorgvolmacht te geven? Is een klassieke bankvolmacht niet voldoende?
- Wie kan een zorgvolmacht opmaken ?
- Wie kan worden aangesteld als lasthebber?
- Wie neemt beslissingen over het vermogen zoals
    -- het beheer van de rekeningen,
    -- het innen van de schuldvorderingen,
    -- het schenken van goederen aan kinderen of partner,
    -- het sluiten van een erfovereenkomst of
    -- de opmaak van een testament ?
- Wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een zorgvolmacht ?
- Ongewenste inmenging wordt vermeden, maar zijn er voldoende waarborgen tegen misbruik? Kan u conventionele controlemechanismen inbouwen?
- Wanneer treedt een zorgvolmacht in werking?
- Heeft de zorgvolmacht een definitief karakter?
- Is de tussenkomst van een notaris (steeds) vereist?
- Wat gebeurt er met oude volmachten van voor de wet die de zorgvolmachten heeft ingevoerd?
- Evaluatie van de wet van 17 maart 2013 na 8 jaar. 

Programma

13:00 - 16:00
Praktische uiteenzetting met vraagstelling

Spreker

Rinse Elsermans

Rinse Elsermans legt zich toe op nationale en internationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures.

OPLEIDING EN ERVARING

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel). Hij is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.
Als advocaat is Rinse verbonden aan de balie van Brussel. Hij is lid van het Cazimirteam sinds 2015.

SPECIALISATIE

Rinse houdt zich bezig met nationale en internationale vermogensplanning, adviseren van vermogende families tijdens hun volledige levenscyclus en het bijstaan van ondernemers in het plannen en structureren van hun vermogen.
Zo helpt hij cliënten bij het overdragen van vermogen naar de volgende generatie, rekening houdend met de verschillende belangen binnen de familie. Daarnaast zoekt hij samen met hen naar rechtszekere oplossingen bij familietwisten. Ten slotte waakt hij erover toekomstige conflicten te vermijden met gebruik van (globale) erfovereenkomsten.
Indien het daartoe zou komen, dan heeft Rinse uitgebreide ervaring in het minnelijk afhandelen van conflicten in familiale context, zij het in het kader van de familiale vermogensplanning dan wel inzake echtscheidingen of nalatenschapskwesties. Blijkt een minnelijke oplossing niet mogelijk, dan heeft Rinse ten slotte ook een zeer sterke expertise in civiele procedures voor de verscheidene Belgische rechtbanken, met een focus op complexe nalatenschapsdossiers.

PUBLICATIES EN ANDERE ACTIVITEITEN

Rinse is een veelgevraagd gastspreker op seminaries, waaronder bv. de Brusselse Studiekring van het Notariaat alsook de Vlaamse Raad van het Notariaat (binnen de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat) waar hij reeds heeft gesproken voor meer dan 1.600 notarissen en notarieel medewerkers.
Daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften en verscheen hij in diverse vooraanstaande media (De Tijd, Trends, Knack) als vakspecialist.
In het verleden was hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen. Intussen treedt hij nog steeds nog op als gastspreker in de grondige studie Familiaal Vermogensrecht aan de Universiteit Antwerpen.
Ten slotte is hij lid van AIJA, International Association of Young Lawyers.

Accreditatie

ITAA:Erkend voor 3u permanente vorming
Nationale Kamer van Notarissen:U ontvangt een deelnameattest om individueel uw erkenning aan te vragen
OVB:2020-03893 erkend voor 3 standaardpunten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 192,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be