Burgerlijk recht
19/03/2020
Kristiaan Bernauw
13:30 tot 17:30
Mechelen

De verzekering van onbemande tuigen

Na de mechanisatie, de technologische ontwikkelingen aan de oorsprong van de tweede mobiliteitsrevolutie (robotica, telematica, enz.).

De sociaal-economische relevantie van het fenoneem : voordelen (uitschakeling menselijke ongevalsfactor, toepassingen in verkeer, vervoer, inspectie, beveiliging, enz.) en nadelen (overlast, schending privacy, gevaar voor ongevallen, misdadig gebruik, enz.) van onbemande tuigen. 

De modes (weg-, spoor-, lucht-, zee-, ruimte- en multimodaal verkeer) en categorieën van (zelfsturend, afstandsgestuurd, enz.) onbemande tuigen.

 Rechtskader

Het regime van de onbemande tuigen in de onderscheiden verkeersmodes (op wereldvlak, op EU-niveau en naar Belgisch recht) :

Wegverkeer : het Weens Verdrag van 1968 en de Belgische wegcode

Luchtverkeer : het Verdrag van Chicago 1944, het Verdrag van Rome 1952, het Verdrag van Montreal 1999, het E.U. regime (de oude Verordening 216/2008 en de nieuwe EASA Verordening 2018/1139 en de gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen van de Commissie) en het Belgisch drone-K.B. van 10 april 2016. 

Zeeverkeer : de IMO agenda.

 De verzekeringsdekking


De wijziging in het bedrijfsmodel van bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering naar productaansprakelijkheidsverzekering, de wijziging in de verschijningsvorm van het risico, het toenemend belang van cyber-risk verzekering. 

De toepasbaarheid van het productaansprakelijkheidsregime in functie van de verzekering B.A. na levering.   

De qualificatie van eigenaar, houder, bewaarder, bestuurder, gebruiker, inzittende passagier, verzekeringnemer van het wegvoertuig in functie van de WAM-verzekering. 

De toepasbaarheid van de verplichte luchtvaartverzekeringen in het kader van de Verdragen van Rome 1952 en Montreal 1999.

De toepasbaarheid van de verplichte luchtvaartverzekering overeenkomstig de E.U. Verordening 785/2004 : tekortkomingen van het regime (futiele dekkingslimieten in functie van de lichtgewicht drones, ontbreken van rechtstreeks vorderingsrecht van de slachtoffers, van niet-tegenstelbaarheid van verweermiddelen uit de verzekeringsverhouding, van een waarborgfonds.

De toepasbaarheid van het Belgisch Landverzekeringscontractenrechtsregime op de drone-risico’s.

De toepasbaarheid van de Belgische verzekering aansprakelijkheid privé-leven (gezinsaansprakelijkheids- of ook genoemd “familiale” verzekering).

De toepasbaarheid van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van operatoren van zeeschepen op onbemande vaartuigen. 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie met broodjeslunch
13:30 - 17:00
Opleiding inclusief koffiepauze en versnapering
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Kristiaan Bernauw

Huidige situatie: 

  • Hoogleraar Verzekerings- en Vervoerrecht Universiteit Gent
  • Advocaat Balie Dendermonde
Beroepservaring: 

  • Onderwijs en onderzoek verzekerings- en vervoerrecht sedert 1986 (Universiteit Gent)
  • Praktijk als advocaat sedert 1981 (Balies van Gent en Dendermonde)
  • Consultant transport facilitation sedert 1996 (EU, ADB, AfDB, World Bank)
  • Voorzitter Raad van Bestuur verzekeringsonderneming sedert 2018
Ervaring met arbitrage: 

In verzekerings- en vervoergeschillen

  • vertegenwoordigt als advocaat partijen in arbitrageprocedure
  • zetelt als arbiter en als voorzitter van arbitragecolleges

Accreditatie

BIBF:Erkenning in aanvraag
IAB:Erkenning in aanvraag
OVB:Erkenning in aanvraag
IBJ:Erkenning in aanvraag
FSMA:Accreditatienummer 500189 A Verzekeringen: algemene opleiding: 4 punten

Kostprijs & data

€ 195,00
€ 185,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

Hotel Park Montreal
Duivenstraat 56
2800 Mechelen

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be