Medisch recht
23/05/2023
Live
Sylvie Tack
2u

De beoordeling van wilsbekwaamheid bij euthanasie

De mogelijkheden om de wilsbekwaamheid bij euthanasie te beoordelen blijft een actueel onderwerp. 
 
Daarom heeft Utopix de doelstelling om in het najaar een opleiding te organiseren rond deze materie. 
 
Concreet zal de opleiding o.m. de volgende topics behandelen:
  • Een omkadering en afbakening van het onderwerp (een definitie van wilsbekwaamheid in het licht van de Belgische wetgeving rond euthanasie);
  • Een focus op de moeilijkheden die de toetsing van deze wilsbekwaamheid met zich meebrengen (zoals medisch beroepsgeheim en interpretatie van verklaringen );
  • Een overzicht van relevante en recente rechtspraak die richting kan geven in de litige-praktijk; 
  • Concrete en praktische tips and tricks om cliënteel in de toekomst bij te staan.

Programma

12:30 - 14:30
Live uitzending met mogelijkheid tot vraagstelling

Spreker

Sylvie Tack

Sylvie Tack verdedigt en adviseert cliënten in gezondheidsrechtelijke materies sinds 2004. Zij specialiseerde zich in kantoren te Gent en Leuven, en startte haar eigen praktijk in 2010.

Daarnaast is Sylvie Tack verbonden aan de UGent waar zij in 2012 doctoreerde in het gezondheidsrecht. Sinds 2014 is zij ook gastprofessor in de postacademische vorming Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (UAntwerpen). Sylvie Tack is tevens lid van de Ethische en Deontologische Commissie van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie.

Voorkeurmateries

Medisch aansprakelijkheidsrecht: burgerlijke en strafrechtelijke procedures wegens beweerde medische fouten, procedures voor het Fonds Medische Ongevallen

Medisch tuchtrecht: deontologische geschillen voor de Orde der Artsen, Psychologencommissie, Orde der Apothekers

Ziekenhuiswetgeving: contractuele geschillen tussen de ziekenhuisbeheerder en de ziekenhuisarts, ontslagprocedures, ziekenhuiswerking en -financiering, adviesverlening en bijstand aan medische raden

Medisch contractenrecht: opmaak en nazicht van (associatie)contracten tussen zorgenverleners, contractuele geschillen tussen zorgenverleners onderling, arbitrageprocedures

Wetgeving in verband met beroepsuitoefening: erkenning/visum, beroepstitel, statuut

Medisch recht: patiëntenrechten, begin en einde van het leven,  orgaantransplantatie, beroepsgeheim  en privacy

Ziekteverzekering: nomenclatuur, geschillen met het RIZIV

Farmaceutisch recht: wetgeving geneesmiddelen (registratie, terugbetaling, distributie), lichaamsmateriaal, medische hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoek

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-60 erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be