Handels- en economisch recht
10/11/2022
Bram Joye, Prof. dr. Kristof Maresceau
13:30 tot 17:30
Gent

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Dit onderdeel van de curatorenopleiding geeft een overzicht van de gronden waarop bestuurders van de gefailleerde vennootschap in (burgerrechtelijke) aansprakelijkheid kunnen worden aangesproken door de curator en/of de schuldeisers van de gefailleerde.

Eerst wordt stil gestaan bij de oprichtersaansprakelijkheid in het algemeen en wordt nadien dieper ingegaan
op specifieke vormen van aansprakelijkheid waar bestuurders mee kunnen geconfronteerd worden:
• Fouten van bestuur (art. 2:56, 1e lid WVV)
• Inbreuken op het WVV (art. 2:56, 3e lid WVV)
• Fouten in de zin van artikel 1382 BW
• Kennelijk grove fouten (art. XX.225 WER)
• Wrongful trading (art. XX.227 WER)
• Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurders voor achterstallige RSZ-schulden, btw en bedrijfsvoorheffing
(art. XX.226 WER, art. 442quater WIB en 93undecies C WBTW)
• Overgangsrecht, verjaring van de vordering en de bevoegde rechtbank
• Vordering van individuele schuldeisers naast vordering van de curator
• Fouten en aansprakelijkheid van het bestuur in een grensoverschrijdende context

Beide Docenten hebben een jarenlange ervaring in het vennootschapsrecht, zowel praktisch als academisch.
De opleiding zal dan ook worden gegeven aan de hand van tal van uit de realiteit gegrepen voorbeelden.

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjes
13:30 - 15:30
Opleiding deel 1
15:30 - 15:45
Koffiebreak
15:45 - 17:30
Opleiding deel 2

Sprekers

Bram Joye

Bram Joye is deeltijds praktijkassistent aan de UGent. Hij is eveneens actief als advocaat (corporate/M&A) bij het advocatenkantoor Deloitte Legal (Laga). 

Prof. dr. Kristof Maresceau

Kristof Maresceau is als deeltijds hoofddocent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent, waaraan hij de vakken ‘Handels- en economisch recht’, ‘ondernemingsrecht’ en ‘Notarieel kredietrecht en vennootschapsrecht’ doceert. Naast deeltijds professor is hij eveneens actief als advocaat (corporate/M&A) bij het advocatenkantoor Deloitte Legal (Laga). Kristof Maresceau behaalde in 2013 aan de UGent de graad van doctor in de rechten met een proefschrift dat handelt over de grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen. Zijn doctoraat werd bekroond met de driejaarlijkse internationale Prix Pierre Coppens uitgereikt door de UCL (2014). Tevens is hij laureaat van de TPR-prijs (2015). Zijn onderzoek situeert zich vooral in het vennootschapsrecht, maar ook in het ruimere Belgische en Europese ondernemingsrecht. Kristof Maresceau is lid van het Instituut Financieel Recht (UGent), stichtend lid en bestuurder van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht en voorzitter van de deelredactie ‘Rechtspersonen’ van het Tijdschrift Estate Planning.

Accreditatie

OVB:C-2021-1625: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Kostprijs & data

€ 207,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Locatie

HI Expres Gent
Akkerhage 2
9000 Gent

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 St-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be