Burgerlijk recht
21/11/2019
Tina Devlamynck, Dirk Van de Gehuchte, Carmen Matthijs
13:30 tot 17:30
Drongen

Bemiddelingswetgeving

- Introductie en waarom opteren voor bemiddeling:

Voor bemiddeling/mediatie geldt wat voor zovele andere zaken eveneens van toepassing is: onbekend is onbemind. In 2018 waren er naar schatting in België ongeveer 5.000 bemiddelingen tegenover meer dan één miljoen vonnissen en arresten van Hoven en Rechtbanken. De rechtsonderhorige heeft dus duidelijk nog niet de weg naar de bemiddeling gevonden. Vraag die derhalve nog altijd actueel blijft is waarom zou men kiezen voor bemiddeling. De spreker wil hieromtrent op objectieve wijze toelichting geven.


- Bemiddeling in een familiale context:

 
Bij conflicten met een familiaal karakter gelden vaak gevoeligheden die bij andere conflicten minder aan de orde komen. Ook de belangen zijn soms verschillend. De spreker gaat o.m. in op de concrete gevolgen van deze particulariteiten voor bemiddelingsproces.

 
- Bemiddeling in een commerciële context:


Ook in B2B-relaties of binnen vennootschappen zijn geschillen vatbaar voor bemiddeling. Dit geldt zelfs in het kader van faillissementen. De spreker geeft hierover meer toelichting.


- Beredeneerd en collaboratief onderhandelen:
 
Het beredeneerd onderhandelen is een techniek die tot op vandaag onvoldoende bekend is bij vele juristen. Het is nochtans de basis zowel voor de bemiddeling als voor het collaboratief onderhandelen. Het collaboratief onderhandelen is dan weer een figuur die voor het eerst, en niet zonder controverse, in ons rechtsstelsel is ingevoerd bij de wet van 18 juni 2018. De spreker geeft hieromtrent meer toelichting.
 


Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjeslunch
13:30 - 17:00
Opleiding inclusief koffiepauze met versnapering
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Tina Devlamynck

 Tina behaalde in 2004 met onderscheiding het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent.


Zij begon haar stage in 2004 aan de Balie Gent en werkte tot de oprichting van haar eigen kantoor in 2018 voor het kantoor Balcaen-Heymans (Advogent). Tijdens haar stage specialiseerde zij zich in het Jeugdrecht en in 2012 - 2013 volgde zij de opleiding tot bemiddelaar.


Tina Devlamynck is co-auteur van het boek Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding dat in 2017 verscheen bij Larcier. Zij was tevens spreker tijdens de studiedag die op 30 november 2017 georganiseerd werd door Larcier.


Zij is secretaris van vzw Medvocat, een vzw die advocaten verenigt die door de Federale Bemiddelingscommissie erkend zijn als bemiddelaar.

Dirk Van de Gehuchte

Dirk Van de Gehuchte specialiseert zich in vennootschapsrecht (overnames en fusies, corporate governance, overdracht van familiale ondernemingen), ondernemingsrecht en aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Dirk is lid van o.a. International Club of Flanders, CAREN Lille en VZW Medvocat en heeft een uitgebreide ervaring als bestuurder van vennootschappen (o.a. voorzitter raad van bestuur NV T-Groep, voorzitter raad van bestuur NV Ergoflex, voorzitter raad van bestuur NV AEIM). Dirk is licentiaat (master) in de rechten (UGent 1975). Hij volgde talrijke postuniversitaire cursussen en studiedagen en treedt geregeld op als spreker op studiedagen. Dirk is erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken, voorzitter van VZW Medvocat, de vereniging van advocaten-bemiddelaars en heeft een ruime onderhandelingservaring (o.a. inzake overdracht van (familiale) ondernemingen, vennootschapsconflicten, relaties met de overheid, enz.). Dirk is sinds 2014 honorair consul van de Tsjechische republiek. Dirk is lid van de Gentse balie sinds 1975. Hij is tevens lid van de balie van Oudenaarde. Hij is vennoot. Hij behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels.
Publicaties
 • “Bijzondere clausules in overnameovereenkomsten”, co-auteur, Publicaties in het economisch recht VUB, nr. 17, Antwerpen, Intersentia, 2014.
 • Médiation en matière civile et commerciale. Guide Pratique., co-auteur, Gent, Story, 2011, 224p.
 • “Enkele tips voor de koninklijke bemiddelaars”, Juristenkrant 2010, afl. 214, 14-15.
 • Productaansprakelijkheid in België, auteur, Mys & Breesch, 2000, 145 p.

Carmen Matthijs

Carmen Matthijs is actief in het privaat- en ondernemingsrecht binnen haar kantoor. Ze is tevens een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. 
Haar specialisaties: 

 • KMO-consulting
 • Handelsrecht
 • Insolventierecht
 • Incasso
 • Vennootschapsrecht
 • Bouwrecht 
 • Huur en handelshuur
 • Verkeersrecht

Accreditatie

BIBF:97244 erkend voor 3.5u permanente vorming
BIV:Erkend voor 3u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
OVB:2019-00346 erkend voor 4 punten permanente vorming
FBC:Erkend voor 2uren permanente vorming
IBJ:Erkenning in aanvraag

Kostprijs & data

€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Boeken

Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling onderscheiden zich van andere methodes om met geschillen om te gaan. In tegenstelling tot onder meer de klassieke gerechtelijke procedure, de bindende derden-beslissing of de arbitrage, is er geen externe “autoriteit” die iets oplegt, maar zijn het de partijen zelf die, met deskundige hulp van de bemiddelaar of de collaboratieve advocaat een oplossing zoeken voor hun geschil. Deze manier van met geschillen omgaan, past in een tijdsgewricht waarin externe autoriteit als minder vanzelfsprekend wordt ervaren en de actoren in de samenleving zelf de verantwoordelijkheid willen nemen om met hun problemen om te gaan. Een dergelijke aanpak vraagt bekwame begeleiders die in de eerste plaats goede trajectkeuzes maken mét en voor de partijen en hen daarin met veel gecombineerde kennis én vaardigheden bijstaan.

 

Bemiddeling of mediatie krijgt steeds meer bekendheid en wordt vanuit diverse hoeken gepromoot. Toch bestaat er nog veel onwetendheid, leven misverstanden en zelfs wantrouwen tegen deze vorm van geschillenoplossing. Collaboratieve onderhandeling is dan weer een techniek die pas zeer recent in België een wettelijke grondslag heeft gekregen. Dit boek beoogt de lezer wegwijs te maken in de wereld van de ADR, of “Alternative Dispute Resolution”, een wereld die niet zo alternatief is als de benaming zou doen vermoeden en misschien vandaag beter “Appropriate Dispute Resolution” of “(aan)gepaste geschillenoplossing”, of beter nog EDR of "Effective Dispute Resolution of 'geschikte' of 'gepaste' conflictoplossing zou worden genoemd.

Inclusief  6 euro verzendkosten.
Prijs: € 62,00 excl. btw

Locatie

Van Der Valk Hotel Drongen
Baarleveldestraat 2
9031 Drongen

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be