Gerechtelijk recht
02/10/2023
Live
Karen Broeckx
2u

Belangrijke aandachtspunten inzake hoger beroep

Wanneer een partij beslist om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis dat haar rechten benadeelt, dient zij de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid in acht te nemen. De wettelijke regels inzake de procedure voor de rechter in hoger beroep maken dat het instellen van dit rechtsmiddel, in het bijzonder in meerpartijengeschillen, geen gemakkelijke opdracht is.
 
Verschillende vragen dienen zich aan:
- Welke termijn heeft een partij om hoger beroep in te stellen? 
     o   Wat is de termijn voor hoofd- en incidenteel beroep? 
     o   Wat is het gevolg van de wijziging van artikel 40, eerste lid in fine Ger.W. en van artikel 47bis Ger.W. bij de wet van 26 december 2022 m.b.t. de betekening  op deze termijn?
     o   Wat is het gevolg van de invoering van het nieuw artikel 780/1 in het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de vermelding van de rechtsmiddelen en het KB tot vaststelling van het model van informatieblad?
- Kan hoger beroep worden ingesteld tegen het vonnis? 
     o   Tegen welke vonnissen kan hoger beroep worden ingesteld? 
          *  Bepaling van de appellabiliteit van vonnissen op basis van het voorwerp van de vordering (art.616 e.v.)
          * Bepaling van de appellabiliteit van vonnissen op basis van de aard van het vonnis: 
                    - verstekvonnissen/vonnissen op tegenspraak
                    - vonnissen alvorens recht te doen/eindvonnissen 
     o   Wanneer is er sprake van berusting?
- Wie kan hoger beroep instellen en tegen wie kan/moet hoger beroep worden ingesteld? 
     o   Onderscheid tussen hoofd- en incidenteel hoger beroep
     o   Problematiek van de meerpartijengeschillen
     o   Navolgend/uitgelokt hoger beroep
- Wat houdt de (verruimde) devolutieve werking van het hoger beroep in?
 
Vanuit de eigen academische en praktische expertise binnen het burgerlijk procesrecht zullen de vragen door middel van interessante voorbeelden uit de praktijk verder worden onderzocht.

Spreker

Karen Broeckx

Karen Broeckx is hoofddocent aan de Universiteit van Gent, faculteit recht en criminologie, tevens is zij raadsheer in het Hof van Beroep te Gent.

Accreditatie

Nationale Kamer van Notarissen:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.
OVB:C-2022-1386: erkend voor 2 punten permanente vorming.
Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders:U was voor de volledige duur aanwezig gedurende het webinar.

Kostprijs & data

€ 163,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Nadien ontvangt u per mail een factuur om de betaling uit te voeren. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%.

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Legal Learning Company
Bergensesteenweg 709a
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. 02 321 00 06
info@utopix.be