Burgerlijk recht
07/06/2019
Professor Sophie Stijns, Doctorandus Stefaan Declercq
13:30 tot 17:30
Mechelen

Actueel en aankomend verbintenissenrecht: Opschortende en ontbindende voorwaarden, opzeg- en ontbindingsbedingen

 
Prof. dr. Sophie Stijns en Drs. Stefaan Declercq, Instituut voor Verbintenissenrecht, KU Leuven FEB
 
Dit seminarie legt de focus zowel op de theorie als op de praktijk. De sprekers schetsen de evoluties en knelpunten uit het geldend gemeen recht aan de hand van de recente rechtspraak inzake volgende, vaak gebruikte bedingen: opschortende en ontbindende voorwaarden, opzegbedingen en uitdrukkelijk ontbindende bedingen. Zij zullen hierbij ook de Wet van 21 maart 2019 die nieuwe regels invoert voor onder meer onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen (B2B), bespreken. Ook de nieuwe regels die in het vooruitzicht gesteld worden door het Voorontwerp tot hervorming van het Verbintenissenrecht van 30 maart 2018, komen aan bod. Het is, ten slotte, de bedoeling om de uiteenzetting te illustreren met voorbeelden van clausules uit de rechtspraak of uit de praktijk en deze door te lichten. 

Programma

12:30 - 13:30
Registratie inclusief broodjeslunch
13:30 - 17:00
Seminarie inclusief koffiepauze met versnapering
17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

Professor Sophie Stijns

Na een tweesporenloopbaan als advocaat te Leuven en academicus (KU Leuven en KuBrussel), is Sophie Styns thans gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar zij sinds 2000 het Instituut voor Verbintenissen als directeur leidt. Zij doceert aan de Rechtsfaculteit de vakken Verbintenissenrecht en Verbintenissenrecht in de onderneming.

Haar leerboeken Verbintenissenrecht (drie delen met schema’s en gestoffeerde voetnoten) zijn niet alleen bekend bij haar studenten, maar ook bij advocaten en magistraten. Tot voor kort doceerde zij ook Aansprakelijkheidsrecht (met Ilse Samoy) en Consumentenrecht (met Jules Stuyck).

Actueel doctoreren zes voltijdse assistenten bij haar en bij haar collega proxima, professor Ilse Samoy. In 2004 heeft ze samen met Patrick Wéry van UCL een tweetalige Onderzoeksgroep voor Verbintenissenrecht gevormd. In dit kader worden tweetalige onderzoeksprojecten gevoerd, workshops en studiedagen georganiseerd en boeken gepubliceerd. Sophie Stijns is ook een ervaren arbiter in haar expertisedomein.

Sinds 2006 is zij verkozen lid van de Beoordelingscommissie en sinds januari 2013 tevens voorzitter van de Examencommissie van het baccalaureaat Rechten.

Doctorandus Stefaan Declercq

Stefaan Declercq is als doctoraatsassistent verbonden aan het Instituut Verbintenissenrecht van de KU Leuven waar hij een proefschrift voorbereidt over de kennisgeving in het vermogensrecht, onder het promotorschap van prof. dr. Sophie Stijns. In het kader van zijn assistentschap legt hij zich ook toe op onderwijstaken, publicaties en lezingen in het brede domein van het verbintenissenrecht. Hij is tevens als tutor verbonden aan de UHasselt.
Stefaan Declercq studeerde in juni 2008 af als master in de geschiedenis, en behaalde in 2012 ook zijn rechtendiploma aan de KU Leuven. Tijdens zijn rechtenstudies ging zijn interesse vooral uit naar het privaat- en economisch recht. Zo schreef hij een meesterproef over horizontale eigendomssplitsingen in de ondergrond onder begeleiding van prof. dr. Vincent Sagaert. Na zijn rechtenopleiding behaalde hij nog een LL.M. aan de Universität Bayreuth in Duitsland.
Tussen 2013 en 2017 tot slot was Stefaan als advocaat werkzaam in een Brussels advocatenkantoor. Daar behandelde hij voornamelijk dossiers in het vennootschaps- en het verbintenissenrecht. De laatste twee jaren van zijn stage combineerde hij met een deeltijds mandaat als praktijkassistent aan het Instituut Goederenrecht van de KU Leuven.
 

Accreditatie

BIBF:94267 Erkend voor 3,5u permanente vorming
IAB:B0560/2017-12 Erkend voor 3,5 u permanente vorming
OVB:2018-03898 Erkend voor 4 punten permanente vorming
IBJ:Erkend voor 4 punten permanente vorming

Kostprijs & data

€ 195,00 excl. btw

Wat krijgt u voor die prijs?

U ontvangt een syllabus met de slides en de bijhorende documentatie, opgesteld door de spreker.

Hoe betalen?

Bij inschrijving ontvangt u per mail een factuur. De factuur wordt tevens toegevoegd aan uw online account en is ten allen tijde raadpleegbaar. Door middel van de factuur kan u aanspraak maken op de KMO-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt dit 40% en voor middelgrote ondernemingen 30%.

Locatie

Technopolis
Technologielaan
2800 Mechelen

Contact

Heeft u een vraag, voorstel of hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn u graag van dienst.

Utopix Comm.V.
Schoendalestraat 53
8793 Waregem
Tel. 056 96 03 61
info@utopix.be
Melanie Van Acker
0468 48 90 98
melanie@utopix.be