Seminaries

Seminaries

De constitutieve bestanddelen voor productaansprakelijkheid: waar zit de evolutie?

Burgerlijk recht
29/03/2023
Live
Dimitri Verhoeven
14:00 tot 16:00
Meer informatie

Naar een duurzame bouwpraktijk: warmtenetten juridisch bekeken

Publiek- en administratief recht
30/03/2023
Live
Alexander Verschave
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Studievoortgang en (examen)tucht : van concept tot belangrijke principes en tips voor de praktijk

Publiek- en administratief recht
19/04/2023
Live
Tom Peeters
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Sancties wegens wanprestatie: een noodzakelijke update

Aansprakelijkheidsrecht
20/04/2023
Live
Sébastien De Rey
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Overheidsopdrachten: belangrijke aandachtspunten m.b.t. de plaatsing

Publiek en aanbestedingsrecht
21/04/2023
Live
Lene De Vlieger, Neil Braeckevelt
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Specifieke topics binnen het intellectuele eigendomsrecht en hun beschermingsmechanismen

Handels- en economisch recht
24/04/2023
Live
Nele Somers
12:30 tot 14:30
Meer informatie

De IOS-procedure kritisch ontleed met tips voor de praktijk

Handels- en economisch recht
26/04/2023
Live
Hugo Lamon
09:30 tot 11:30
Meer informatie

Arbitrage: een praktische benadering

Gerechtelijk recht
26/04/2023
Live
Maud Piers
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Deontologie: de advocaat en publiciteit

Deontologie
27/04/2023
Live
Frédéric Dupon
13:00 tot 15:00
Meer informatie

Uitvoering in het buitenland in commerciële zaken: hoe bouw je zekerheden in?

Gerechtelijk recht
28/04/2023
Live
Roeland Moeyersons
12:30 tot 14:30
Meer informatie

De onderhoudsuitkering anno 2023

Familierecht
04/05/2023
Live
Elisabeth Alofs
13:30 tot 16:45
Meer informatie

Het ambtenarentuchtrecht: een noodzakelijke update

Publiek- en administratief recht
05/05/2023
Live
Ann Coolsaet
12:30 tot 14:30
Meer informatie

De vertegenwoordiging binnen vennootschappen praktisch bekeken

Burgerlijk recht
05/05/2023
Live
Stefaan Voet
10:00 tot 12:00
Meer informatie

De vergunningsprocedure: een update met tips waar je op kan bouwen

Publiek- en administratief recht
10/05/2023
Opgenomen op 10/05/2023
Live
Bart De Becker
13:30 tot 15:30
Meer informatie

Actuele ontwikkelingen binnen het bestuurlijk sanctierecht en strafrecht bij bouw- en milieumisdrijven

Publiek- en administratief recht
11/05/2023
Live
Peter Flamey
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Overheidsopdrachten: belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering en rechtsbescherming

Publiek- en administratief recht
12/05/2023
Live
Neil Braeckevelt, Lene De Vlieger
12:30 tot 15:45
Meer informatie

Praktische aandachtspunten bij de verkoop en levering van digitale inhoud en diensten

Aansprakelijkheidsrecht
17/05/2023
Live
Nicolas Van Damme, Frederik Van den Abeele
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Het grievenstelsel en het hoger beroep in strafzaken

Gerechtelijk recht
22/05/2023
Live
Philip Traest
13:30 tot 15:30
Meer informatie

De beoordeling van wilsbekwaamheid bij euthanasie

Medisch recht
23/05/2023
Live
Sylvie Tack
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Economische afhankelijkheid: wat zijn de spelregels?

Gerechtelijk recht
05/06/2023
Live
Sebastian Tytgat, Hannah Matthys
12:30 tot 14:30
Meer informatie

De derdenwerking binnen de praktijk: van concept tot praktische tips

Burgerlijk recht
07/06/2023
Live
Stefaan Declercq, Tobe Inghelbrecht
12:30 tot 15:45
Meer informatie

De verzekering van bouwrisico's

Vastgoed en stedenbouw
07/06/2023
Live
Ludo Ockier
09:30 tot 11:30
Meer informatie

Update van het gemene kooprecht anno 2023

Gerechtelijk recht
16/06/2023
Live
Frederik Van den Abeele
12:30 tot 14:30
Meer informatie

De vereffening en verdeling bij echtscheidingsprocedures: een update anno 2023

Familierecht
21/06/2023
Live
Elisabeth Alofs, Anne-Sophie Vandenbosch
12:30 tot 15:45
Meer informatie

Recente wijzigingen binnen de strafuitvoering: blijf op de hoogte

Gerechtelijk recht
28/06/2023
Live
Koen De Backer
12:30 tot 14:30
Meer informatie

De vennootschap voor de zelfstandige/vrije beroeper. Fiscaal nog zinvol?

Fiscaal recht
29/06/2023
Live
Marc Gielis
09:30 tot 11:30
Meer informatie

De declaratoire vordering: what's in a name?

Gerechtelijk recht
28/09/2023
Live
Pieter Gillaerts
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Belangrijke aandachtspunten inzake hoger beroep

Gerechtelijk recht
02/10/2023
Live
Karen Broeckx
12:30 tot 14:30
Meer informatie

Adoptie

Familierecht
26/10/2023
Opgenomen op 26/10/2023
Live
Evy Van Remoortel
13:30 tot 15:30
Meer informatie