Over Utopix

Utopix
  • is een jong vooruitstrevend bedrijf dat opleidingen organiseert over juridische en fiscale thema’s. Zij richt zich dan ook specifiek tot die welbepaalde beroepsgroepen die een affiniteit hebben met voormelde topics.
  • doet uitsluitend beroep op uitmuntende sprekers die in hun specifieke domein beschikken over de vereiste kennis en ervaring. Actuele thema’s worden aldus op een hoogwaardig niveau gebracht.
  • streeft ernaar om de opleidingen zoveel als mogelijk vanuit praktisch oogpunt te benaderen zodat men de vergaarde informatie onmiddellijk kan toepassen in zijn dagdagelijkse beroepsbezigheid.
  • geeft bij elk seminarie aan de hand van een scoretabel duidelijk aan welke voorkennis vereist is voor het volgen van de opleiding. Zo komt de deelnemer niet voor onaangename verrassingen te staan.

De opleidingen worden georganiseerd op een aangename locatie voorzien van catering en parkeergelegenheid.

Utopix is eveneens vooruitstrevend op digitaal vlak. Niet alleen is de website zeer gebruiksvriendelijk, tevens werd een online beheersysteem ontwikkeld dat de klant toelaat een overzicht te behouden van de gevolgde opleidingen, de behaalde punten, de documentatie en de facturatie, zowel op het vlak van de onderneming alsook op individueel vlak.